Energi Norge

Innhold

Kurs og konferanser

Energi Norge er den største tilbyderen av kurs og konferanser til fornybarnæringen, med over 100 arrangementer årlig. I tillegg utvikler og leder selskapet store forskningsprosjekter på vegne av næringen, for å bidra til økt kunnskap og kompetanse. Energi Norge tilbyr også en bred portefølje av fagpublikasjoner.

Katrine Lunke

Årets HMS-konferanse fokuserer på ledelse, sikkerhetskultur og arbeidsmiljø. Konferansen avholdes digitalt, og deles opp i tre moduler. Vi sees!

Vis filtrering

13 resultater

Type arrangement
Velg område
13 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. 22. - 23. oktober 2020,

  Digitalt

  Vassdragsteknisk Forums høstmøte 2020

  I 2020 utgår VTF regionmøter, men erstattes av et webinar med tittelen "Vassdragsteknisk Forums høstmøte 2020". Webinaret vil bli et arrangement for utveksling av driftserfaringer og presentasjoner av nyvinninger, teknologi, miljø og sikkerhet.

 2. 27. oktober 2020,

  Digitalt

  Integrering av batteri i distribusjonsnettet

  Slik planlegger og drifter du et batterisystem i distribusjonsnettet.

 3. 29. oktober 2020,

  Digitalt

  Tolkning av byggherreforskriften

  Byggherreforskriften er revidert og ny forskrift gjøres gjeldende fra 1/1-2021. Forskriften har vært revidert tidligere, og i 2010 var siste omfattende revidering.

 4. 29. oktober 2020,

  Digitalt

  Sluttbrukerfleksibilitet

  Fleksibilitetsvirkemidler og deres egnethet som alternativ til nett.

 5. 5. november 2020,

  Digitalt

  Nettselskapenes økonomi, effektiv drift og investeringer

  På dette webinaret vil du lære om nettselskapenes rammebetingelser og hvordan myndighetene planlegger å endre disse.

 6. 6. november 2020,

  Digitalt

  Utslippsfrie byggeplasser – hva må til?

  I dag benyttes hovedsakelig fossile energikilder på byggeplassene i Norge. For å redusere klimagassutslipp og lokal luftforurensning har kommunenes krav til bruk av fossilfrie energikilder på byggeplassene de senere årene økt.

 7. 10. november 2020,

  Digitalt

  Anskaffelser og kraftsensitiv informasjon

  Som KBO-enheter har nettselskaper ansvar for å hindre at uvedkommende får adgang til sensitiv informasjon om kraftforsyningen.

 8. 17. november 2020,

  Digitalt

  HMS-veileder i innkjøp

  Er du opptatt av å få best mulig HMS ut av hver krone som brukes på innkjøp - da er denne introduksjonen til HMS-veilederen for innkjøp noe for deg.

 9. 17. november 2020,

  Digitalt

  Kraftverkshydrologi og miljøforhold 2020

  Et dagsaktuelt seminar med fokus på alle aspekter av vassdragsdrift. Seminaret gjennomføres i år som et webinar.

 10. 19. november 2020,

  Digitalt

  FASIT-dagen

  Verdien av data – gode rutiner sikrer gode beslutninger