Energi Norge

Innhold

Kurs og konferanser

PTK 2019 setter søkelys på samspillet mellom mennesket og maskiner i kraftproduksjonen.

Vis filtrering

6 resultater

Type arrangement
Velg område
6 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. 12. mars 2019,

  Thon Hotel Opera, Oslo

  Tolkning av byggherreforskriften

  I løpet av 2019 vil Byggherreforskriften endres, forskriftsendringen har som mål å klargjøre enkelte bestemmelser i forskriften som har vært uklare.

 2. 19. mars 2019,

  Thon Hotel Opera, Oslo

  Nye regler for anleggsbidrag - hva nå?

  Fra 1. januar 2019 gjelder nye regler for beregning av anleggsbidrag som medfører økt bruk av anleggsbidrag både i lokalt og regionalt distribusjonsnett. De nye reglene stiller strenge krav til gode rutiner hos dere som nettselskap

 3. 21. mars 2019,

  Thon Hotel Opera, Oslo

  Veileder til Maskinforskriften

  Er du selger, kjøper eller ansvarlig for elektromekanisk utstyr til vannkraftverk? Da er du forpliktet til å følge Maskinforskriften. Lær om kraftbransjens fortolkning av forskriften og hvordan utføre risikovurderinger på veien til korrekt CE- merking av maskiner.

 4. 9. april 2019,

  Thon Hotel Opera, Oslo

  Lansering RDS-Hydro - Et felles språk for digitalisering av vannkraften

  Digitaliseringen av Vannkraften trenger et felles språk. Et språk som er fleksibelt, presist, og standardisert. ISO/IEC 81346 har allerede fått fotfeste i en rekke bransjer, og nå kommer vannkraftens svar på applisering av 81346. RDS-Hydro er en referansestruktur som går på tvers av systemer, fagfelt og dagens siloer for data og informasjon i vannkraften. Vel møtt til lanseringsseminar av et felles språk for vannkraften!

 5. 11. april 2019,

  Næringslivets Hus, Oslo

  Hvordan kan bransjen bli bedre på Prosjektgjennomføring?

  En forventet investeringsramme i energibransjen på 140 milliarder frem mot 2025 vil stille store krav til kvalitet og effektivitet i gjennomføringen.

 6. 9. mai 2019,

  Quality Airport hotel Arlanda, Eurostop Arlandastad

  Digitalisering i vannkraften

  Digitale verktøy gir nye muligheter når det gjelder tilstandsovervåkning og prediktivt vedlikehold av vannkraftanlegg. Hvor langt har vi kommet i vannkraftbransjen i dag, og hva kan vi lære av andre bransjer?