Energi Norge

Innhold

Kurs og konferanser

Energi Norge er den største tilbyderen av kurs og konferanser til fornybarnæringen, med over 100 arrangementer årlig. I tillegg utvikler og leder selskapet store forskningsprosjekter på vegne av næringen, for å bidra til økt kunnskap og kompetanse. Energi Norge tilbyr også en bred portefølje av fagpublikasjoner.

Katrine Lunke

Årets HMS-konferanse fokuserer på ledelse, sikkerhetskultur og arbeidsmiljø. Konferansen avholdes digitalt, og deles opp i tre moduler. Vi sees!

Vis filtrering

1 resultater

Type arrangement
Velg område
1 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. 6. november 2020,

    Digitalt

    Utslippsfrie byggeplasser – hva må til?

    I dag benyttes hovedsakelig fossile energikilder på byggeplassene i Norge. For å redusere klimagassutslipp og lokal luftforurensning har kommunenes krav til bruk av fossilfrie energikilder på byggeplassene de senere årene økt.