Energi Norge

Innhold

Kurs og konferanser

Energi Norge er den største tilbyderen av kurs og konferanser til fornybarnæringen, med over 100 arrangementer årlig. I tillegg utvikler og leder selskapet store forskningsprosjekter på vegne av næringen, for å bidra til økt kunnskap og kompetanse. Energi Norge tilbyr også en bred portefølje av fagpublikasjoner.

Katrine Lunke

Årets HMS-konferanse fokuserer på ledelse, sikkerhetskultur og arbeidsmiljø. Konferansen avholdes digitalt, og deles opp i tre moduler. Vi sees!

Vis filtrering

9 resultater

Type arrangement
Velg område
9 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. 22. - 23. oktober 2020,

  Digitalt

  Vassdragsteknisk Forums høstmøte 2020

  I 2020 utgår VTF regionmøter, men erstattes av et webinar med tittelen "Vassdragsteknisk Forums høstmøte 2020". Webinaret vil bli et arrangement for utveksling av driftserfaringer og presentasjoner av nyvinninger, teknologi, miljø og sikkerhet.

 2. 27. - 28. oktober 2020,

  Digitalt

  Vannkraftgeneratorer, drift og vedlikehold

  Generatoren – det "pulserende hjertet" ved kraftproduksjon. Årets er oppdatert i forhold til dagens utfordringer innen drift og vedlikehold.

 3. 29. oktober 2020,

  Digitalt

  Tolkning av byggherreforskriften

  Byggherreforskriften er revidert og ny forskrift gjøres gjeldende fra 1/1-2021. Forskriften har vært revidert tidligere, og i 2010 var siste omfattende revidering.

 4. 2. november 2020,

  Trondheim

  Damsikkerhet II

  To ukers kurs, uke 45 og uke 48 i Trondheim

 5. 17. november 2020,

  Digitalt

  Kraftverkshydrologi og miljøforhold 2020

  Et dagsaktuelt seminar med fokus på alle aspekter av vassdragsdrift. Seminaret gjennomføres i år som et webinar.

 6. 24. - 26. november 2020,

  Digitalt

  Mekaniske konstruksjoner i vannveiene

  Tappe og stengeorgan – kritiske men undervurderte komponenter i kraftverket

 7. 1. desember 2020,

  Digitalt

  Brukermøte kontrollanlegg 2020

  Fra analog til digital – et system i endring

 8. 18. - 22. januar 2021,

  KRMs kurssenter, Geilo

  Turbinregulator og damluker, praktisk drift og vedlikehold

  Ukeskurs i praktisk innføring i vedlikehold og systemforståelse av turbinregulatorer og damluker, med hovedvekt på hydraulikk og styresystemer.

 9. 8. - 10. mars 2021,

  Clarion Hotel The Hub i Oslo

  Produksjonsteknisk konferanse 2021

  Energi Norges største konferanse og kraftnæringens viktigste arena for utveksling av driftserfaring og presentasjon av nyvinninger innen drift, vedlikehold, tilsyn, miljø, sikkerhet, og fornyelse for produksjon - dam og vassdrag, maskin og elektro.