Kurs og konferanser

Energi Norge er den største tilbyderen av kurs og konferanser til fornybarnæringen, med over 100 arrangementer årlig. I tillegg utvikler og leder vi store forskningsprosjekter på vegne av næringen, for å bidra til økt kunnskap og kompetanse. Energi Norge tilbyr også en bred portefølje av fagpublikasjoner.

Vis filtrering

12 resultater

Type arrangement
Velg område
12 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. 8. - 9. februar 2022,

  Digitalt

  Krafttransformator, drift og vedlikehold 2022

  Kurset gir forståelse av oppbygging og funksjon av krafttransformator med tilhørende teknisk utstyr, samt en god innføring i dagens utfordringer ved drift og vedlikehold.

 2. 9. februar 2022,

  Digitalt

  Webinar om Elektroinstallatørprøven

  Webinaret tar for seg oppbyggingen av Elektroinstallatørprøven, søkeprosessen, krav til virksomhetene, og belyser mulighetene i praksis.

 3. 15. februar 2022,

  Digitalt

  Anskaffelser til nettselskap – muligheter og fallgruver

  Økt fokus på innkjøpsorganisering i energikonsern, krav til bærekraft i anskaffelser, grenser for bruk av rammeavtaler og debatt om evalueringsmodeller, er noe av det som oppsummerer anskaffelsesåret 2021. Dette webinaret tar for seg dette og andre viktige tema for alle som jobber med forsyningsforskriften og innkjøp som berører nettselskaper.

 4. 15. februar 2022,

  Digitalt

  Nettselskapenes økonomi, effektiv drift, nettinvesteringer og investeringer i ny teknologi

  På dette webinaret vil du lære om nettselskapenes rammebetingelser hvordan de virker og hvordan myndighetene planlegger å endre disse.

 5. 7. mars 2022,

  Digitalt

  Erstatningsrett for nettselskap

  Feil og avbrudd i nettet kan påføre kundene økonomiske tap i form av skader på elektrisk utstyr. Hvordan behandle erstatningskrav fra kunder og forsikringsselskap? Hva har kunden krav på?

 6. 16. mars 2022,

  Digitalt

  Ny nettleie - hva skjer?

  Dette webinaret gir status for arbeidet men ny nettleie. Det blir innlegg som får frem diskusjonen om utformingen av tariffmodellen og de økonomiske konsekvensene for kundene ved innføring av ny tariffmodell.

 7. 23. mars 2022,

  Digitalt

  Optimal håndtering av utfordringer i lavspenningsnett-alternativer til forsterkning

  I svake lavspenningsnett vil det kunne bli utfordringer med både sikker utkobling av feilstrømmer og spenningskvalitet. Nettforsterkning er et tradisjonelt, men kostbart, avbøtende tiltak. Men det er alternative måter å løse utfordringen på.

 8. 26. - 27. april 2022,

  Quality Hotel Augustin Trondheim

  Ny regulering av nettselskapene

  Dette kurset omhandler den nye og endrede reguleringsmodellen for nettselskapene. Hvordan skal reguleringene dekke selskapenes og samfunnets behov? Vi trenger gode investeringsinsentiver, mulighet til å ta i bruk ny teknologi, effektivitet og at vi får bygd nett raskt nok.

 9. 31. mai - 1. juni 2022,

  Thon Hotel Arena

  Elmåledagene 2022

  Energi Norge har i samarbeid med REN AS gleden av å invitere til Elmåledagene 2022. Elmåledagene gjennomfører vi i Lillestrøm, samtidlig som Eliaden 2022! Mer informasjon om program, tematikk og praktisk informasjon kommer fortløpende!

 10. Innføring i RMEs reguleringsmodell for nettinntekt

  Dette kurset tar for seg RMEs reguleringsmodell og gir en grundig innføring i hvordan RME beregner effektivitet og inntektsrammer for nettselskap.

Nyhetsbrev – Kurs og konferanser

Nyhetsbrev – Kurs og konferanser

Velg hvilke temaer du ønsker å motta informasjon om. Ved å melde deg på våre nyhetsbrev om kurs og konferanser, samtykker du til å motta e-post med kurs og konferansetilbud innen gitt tema.

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Registrer din e-post og motta arrangementer fra 9 nyhetsbrev: