Energi Norge

Innhold

Kurs og konferanser

Taktskifte – ny virkelighet nå!

PTK 2018 vil tegne opp et bilde av denne nye virkeligheten, og peke på hva norsk vannkraftbransje må fokusere på for å kunne møte taktskiftet vi nå står i.

Vis filtrering

18 resultater

Type arrangement
Velg område
18 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. 28. februar 2018,

  Park Inn Oslo Airport Hotell

  Næringspolitisk Verksted: Tariffer, nettregulering og tilknytning

  Det forventes flere endringer i reguleringen i tiden fremover, blant annet arbeider NVE med flere saker som kommer på høring i 2018.

 2. 6. mars 2018,

  Thon Hotel Bristol, Oslo

  Tolkning av byggherreforskriften

  Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen.

 3. 6. - 7. mars 2018,

  Thon Hotel Arena, Lillestrøm

  Effektiv håndtering av spenningskvalitet

  Forbruksmønsteret utfordrer spenningskvaliteten – lær å håndtere dette på en effektiv måte.

 4. 15. mars 2018,

  Christiania Qvartalet Møtesenter

  Praktisk jus for energiselskaper - Når trenger selskapet advokat?

  Jobber du med erstatningssaker i selskapet, og ønsker jusfaglig påfyll for å håndtere sakene, er dette kurset for deg

 5. HMS for ledere

  Ledere må vise et profesjonelt HMS-engasjement i sin arbeidshverdag, både gjennom ord og handling.

 6. 11. - 13. april 2018,

  Crowne Plaza Brussel

  Vinterkonferansen

  Energi Norges viktigste næringspolitiske konferanse og møtested for kraftnæringen, energipolitikere og energimyndigheter

 7. 17. april 2018,

  Thon Hotel Opera

  Nettselskapenes økonomi, effektiv drift og investeringer

  Nettselskapene står overfor betydelig utfordringer i årene som kommer. Reguleringen endrer seg blant annet når det gjelder krav til organisering og økonomi.

 8. 9. mai 2018,

  Thon Hotel Opera, Oslo

  Forsyningsforskriften og innkjøpspraksis hos nettselskapene

  Som innkjøpere av teknisk kompliserte anlegg og tilknyttede varer og tjenester, møter nettselskapene en rekke utfordringer i sin bruk av forsyningsforskriften og annet regelverk. Når samtidig kontraktene kan ha høye verdier og stor samfunnsmessig betydning, er solid kunnskap om regelverket en nøkkelfaktor for vellykkede innkjøp.

 9. 15. mai 2018,

  Troms Kraft AS

  Regionalt Næringspolitisk Verksted

  Det skal investeres mye på alle nettnivå i årene som kommer og nettleien kommer til å øke. Konkurransen i sluttbrukermarkedet er stor.

 10. 15. mai 2018,

  Troms Kraft AS

  Regionalt Næringspolitisk Verksted

  Det skal investeres mye på alle nettnivå i årene som kommer og nettleien kommer til å øke. Konkurransen i sluttbrukermarkedet er stor.