Er du ny i fornybarnæringen?

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Havmøller og tre skip. Foto

Foto: MATTHIAS IBELER

Fornybarnæringen omsetter for opptil 170 milliarder kroner årlig og sysselsetter direkte og indirekte over 30.000 ansatte. Næringen er den mest produktive verdiskaperen i norsk fastlandsindustri, målt i omsetning per sysselsatt. Næringen bidrar med opptil 69 milliarder kroner til fellesskapet årlig gjennom skatter, avgifter og utbytte til offentlige eiere. Rundt 90 prosent av kraftproduksjonen og 85 prosent av kraftnettet eies av kommuner, fylker og staten. Tallene er hentet fra Energi Norges Fornybarometer.

Fornybarnæringen spenner over produksjon, distribusjon og salg av strøm og varme, og det utvikles stadig nye løsninger og tjenester samtidig som rammebetingelsene endres. Det er krevende å holde overblikket over bransjens utvikling.

Vi har derfor laget dagsaktuelle kurs for deg som er ny i fornybarnæringen, eller har skiftet rolle. Kursene kan fungere som en introduksjon til fornybarnæringen, eller som oppfriskning på spesifikke punkter. 

Hvert kurs tar ca. 4 timer og man får tilgang til kurset i 45 dager fra kjøpsdato. 

Dersom det er mange ansatte fra et selskap kan det være hensiktsmessig å inngå avtale om bedriftspakker: 

  • <10 - medl. NOK 30.000,- /ikke-medl. NOK 40.000,- 
  • <20 - medl. NOK 50.000,- /ikke-medl. NOK 70.000,-
  • <40 - medl. NOK 75.000,- /ikke-medl. NOK 115.000,-

Kursformen er involverende og veksler mellom foredrag, plenumsspørsmål, quiz og gruppearbeid. Kurset avsluttes med en kunnskapstest.

Målgruppe: Kurset retter seg mot alle som ønsker en helhetlig oppdatert oversikt over fornybarnæringen, både dem som jobber i energiselskap, leverandører, rådgivningsmiljøer, finans/forsikring og myndigheter.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: 

Faglige spørsmål

Praktiske opplysninger