Lars Ragnar Solberg, Jon Erling Fonneløp, Catrhine Hagen og Kristian Reitan snakker sammen. Foto Foto: Caroline Roka.

Medlemskap og fordeler

Her kan du lese om alle fordelene du får som medlem av Energi Norge.

Vi er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i fornybarnæringen. Som medlem har du tilgang på rådgiving, advokathjelp, statistikk, analyser, verktøy, kurs og konferanser, nettverk og møteplasser. Samtidig har du påvirkningsmuligheter i politiske saker og kan delta i forskningsprosjekter.

Dette er inkludert i medlemskapet

Arbinn.no - Arbeidsgiverportalen som forenkler din lederhverdag

Som medlem er kompetansen til et av de største arbeidsrettslige fagmiljøene i landet tilgjengelig for deg døgnet rundt gjennom Arbinn.no. Det gir deg en trygghet som arbeidsgiver.

Innholdet på Arbinn.no lages av NHOs advokater og HMS-eksperter. Få svar på spørsmål om ansettelser, permittering, sykefravær, HMS og mye mer.

Eksempler på maler vi tilbyr

Som medlem har du tilgang til en rekke maler og dokumenter. Flere av dem finnes også på engelsk. 

Maler for sykefraværsoppfølging
 • Fraværsregistrering
 • Plakat med tidsfrister og oppgaver
 • Oppfølgingsplan
 • Innkalling til dialogmøte
 • Brev til lege
Maler for arbeidskontrakter
 • Arbeidsavtale fast stilling
 • Arbeidsavtale midlertidig stilling
 • Arbeidsavtale daglig leder
 • Arbeidsavtale ledende og særlig uavhengig stilling 
 • Arbeidsavtale tilkallingshjelp
 • Konkurranseklausuler i arbeidsavtaler
 • Arbeidsreglement
 • Avtale om arbeid i eget hjem
 • Mal for attest
 • Varsel om fratreden ved midlertidig ansettelse
Maler for permittering
 • Permitteringsvarsel ved arbeidsmangel
 • Permittering ved arbeidsmangel (utvidelse av permitteringsgrad)
 • Permittering ved arbeidsmangel (forlengelse av permittering)
Veiledere eksklusive for medlemmer
Ansettelse - skritt for skritt

En ansettelsesprosess kan være krevende. Du har plikter både før ansettelse, under jobbintervjuet og ved etablering av arbeidsforholdet. I tillegg er det helt essensielt med en grundig ansettelsesprosess for å sikre seg de beste kandidatene.  En ansettelse forplikter. Denne veilederen gjør prosessen fra start til slutt lettere for deg.

Innleie av arbeidskraft

I denne veilederen guider vi deg gjennom hvilke krav loven stiller for at det skal være adgang til å benytte innleid arbeidskraft eller entrepriser, og hvilke plikter og rettigheter som følger med slike ordninger.

Markedsføring gjennom e-post (GDPR)

Sender bedriften din e-poster med markedsføring av varer eller tjenester? Da må du ta hensyn til personvern og samtykke. I denne veilederen får du innsikt i hvilke regler som gjelder. 

Midlertidig ansettelse

Hovedregelen i norsk arbeidsliv er fast ansettelse. I visse tilfeller er det mulig å ansette noen midlertidig. For eksempel når du trenger en vikar, eller arbeidet er av midlertidig karakter. Denne veilederen gir deg en gjennomgang av muligheter loven gir, samt vurderinger og grep du må ta for å ansette noen midlertidig.

Nedbemanning

Denne veilederen gjelder nedbemanninger som følge av forhold på arbeidsgivers side, som for eksempel svakere omsetning, ny teknologi, endret ordretilgang eller andre endrede behov.

Oppsigelse

En oppsigelse skal aldri komme overraskende på en ansatt. Målet må alltid være å få arbeidsforholdet til å fungere, slik at problemet løses. For å unngå konflikt ved en oppsigelse er det viktig å ha gjennomført en god prosess i forkant. En grundig prosess er dessuten viktig for at oppsigelsen skal være gyldig.

Permittering

Når bedriften ikke kan sysselsette arbeidstakeren på en økonomisk forsvarlig måte, og situasjonen er midlertidig, kan ansatte permitteres for en periode. Permittering innebærer at arbeidstakere blir fristilt fra arbeidsoppgavene sine, og arbeidsgiver skal bare betale lønn i en kort periode. Vilkårene for å permittere er ikke lovregulert, men de står i Hovedavtalen. Reglene gjelder også for bedrifter som ikke er bundet av Hovedavtalen. I denne veilederen gjennomgås reglene for permittering skritt for skritt.

Personvernforordningen (GDPR)

Hvordan skal du som bedrift forholde deg til personvern og GDPR ? Her får du kunnskapen og verktøyene du trenger.

Varsling og varslere

Arbeidstakere og innleide har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten, så lenge dette ikke er i strid med annen lov, for eksempel om taushetsplikt. Varsling er både lovlig og ønsket. I denne veilederen får du svar på hvordan du går du frem for å sikre at din bedrift tilrettelegger riktig for varsling.

Virksomhetsoverdragelse

Når en virksomhet skifter eier eller driver, for eksempel gjennom fusjon, oppkjøp eller outsourcing, får de ansatte en rekke rettigheter. Her får du veiledning i reglene som regulerer dette.


Eksempler på andre veilederne som er åpent tilgjengelig:

Gjenåpning av kontor (smittevernstiltak)
Kontrolltiltak og overvåkning på arbeidsplassen (GDPR)
Risikovurdering
Strategi i bedriften for kompetanseutvikling

Full tilgang til alle webinarer og medlemsmøter fra NHO, myndigheter og foredragsholdere

NHO inviterer jevnlig til direkteoverførte nettmøter for våre medlemsbedrifter om Korona-viruset. Du får svar fra NHO og myndigheter om hvordan enkeltbedrifter og norsk næringsliv kan håndtere utfordringene knyttet til utbruddet.

Vi arrangerer også gratis webinarer om ledelse til inspirasjon for alle medlemmer. Hensikten er å gi deg verdifull innsikt for å møte utfordringer du opplever nå, og utfordringer som kommer.

Se kalender med alle webinarer og medlemsmøter (arbinn.no)

Advokathjelp offentlige anskaffelser

Advokathjelp ved offentlige anskaffelser
Regler om offentlig anskaffelse er komplisert materie. Medlemsbedrifter i NHO kan få råd og hjelp av NHOs anskaffelseseksperter om 

 • lov og forskrift om offentlige anskaffelser
 • konkrete anbudskonkurranser 
 • håndhevelse av regelverket

Våre erfarne advokater er blant de beste på feltet.

Kontaktpersoner for spørsmål om offentlige anskaffelser (for medlemmer)

Regionkontor som ivaretar interessene til medlemmene i din region

Regionkontor som ivaretar interessene til medlemmene i din region
Som medlem i NHO er bedriften tilknyttet ett av 10 regionkontor.  De ledes av en regiondirektør. De ansatte der har et spesielt ansvar for å ivareta interessene til medlemmene i sin region.

Regionkontorene tilbyr

 • egen advokathjelp
 • politisk påvirkningskraft i din region
 • rask service og rådgivning
 • lokalkompetanse der du er
 • hjelp til hvordan bruke medlemskapet slik at det blir lønnsomt for din bedrift
 • møteplasser
 • Regionkontoret ønsker å gi deg gode råd når du trenger det mest. Advokathjelpen er en tjeneste som dekkes fullt ut av medlemskontingenten. Den sikrer deg rask og kompetent juridisk bistand innen alle områder av den individuelle og kollektive arbeidsretten.​

De ansatte i regionene jobber kontinuerlig med å fremme interessene for næringslivet i regionen, og deres synspunkter, i samfunnsdebatten. 

Regionkontoret har et bredt engasjement knyttet til både fagopplæring, høyere yrkesfaglig utdanning og akademia. NHO er representert i fylkets yrkesopplæringsnemnd, sitter i styret for den regionale fagskolen og har gode relasjoner til akademia i regionen.

Finn ditt nærmeste regionkontor

Produkter og tjenester vi tilbyr

Kopinoravtale med rabatt

Som NHO-medlem får du rabatt på kopieringsavtale med Kopinor. 

Med kopieringsavtale kan bedriften kopiere og dele opphavsrettslig beskyttet materiale for intern bruk i virksomheten, for eksempel:

 • Laste ned bilder fra internett til bruk i Power Point-presentasjoner
 • Ta utskrift av en avisartikkel
 • Skanne og legge ut en fagartikkel på lukket intranett
 • Sende beskyttet materiale på e-post til en kontraktspart e.l.
 • Kopiere og dele beskyttet materiale med deltagerne på enkeltstående kurs o.l.

Les mer om medlemsfordelen
Med Kopinor-avtalen kopierer du lovlig

Immaterielle rettigheter - Onsagers

De unike ideene i din bedrift gir deg konkurransefortrinn! Beskytter du dem godt nok? NHO har en samarbeidsavtale med Onsagers AS som gir fordeler til NHO-medlemmer. Onsagers håndterer patenter, varemerker og designbeskyttelse, og bygger en solid IP-strategi for din bedrift.

Fordeler for NHO medlemmer;
 • Gratis IP-sjekk av din bedrift
 • Gratis første møte
 • Gode rabatter på Onsagers faste priser
 • Standard IPR-kurs til meget gunstige priser
 • Nyttige digitale IP-portaler for økt tilgjengelighet

Les mer

Medarbeiderundersøkelser - velg blant tre utvalgte leverandører

NHO har inngått avtale med tre utvalgte leverandører av digitale medarbeiderundersøkelser. Dette er Ennova, EBHR og &frankly.

Alle tilbyr digitale verktøy for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser i bedriften, og har gode løsninger til en gunstig pris for NHOs medlemsbedrifter. 

Alle leverandørene tilbyr

 • gode digitale verktøy
 • spørsmål på flere språk
 • mulighet for bedriftstilpasninger
 • lederstøtte i oppfølging av resultater
 • faglig dyktige konsulenter og tillegstjenester ved behov
 • undersøkelser tilpasset endringene i arbeidssituasjon grunnet koronapandemien

De tre produktene som tilbys kan dekke ulike behov.

Les mer 

Digitale verktøy for medarbeiderundersøkelser (arbinn.no)

Innkjøpskjeden - få gode betingelser på over 10.000 varer

Innkjøpskjeden gir gode innkjøpsbetingelser på alt du trenger til din bedrift. Den administreres av landsforeningen NHO Reiseliv, og er åpen for medlemmer også i andre landsforeninger. 

Gjennom innkjøpskompetanse og forhandlingsmakt tilbys medlemmene konkurransedyktige innkjøpsbetingelser på et bredt sortiment av varer: 

 • mat og drikke, inkludert øl, vin og brennevin
 • non-food
 • utstyr
 • yrkesklær
 • forsikringsavtaler
 • kredittkortavtaler
 • telefoni
 • andre bransjerelaterte varer og tjenester

Totalt inneholder sortimentet som leveres via avtalegrossistene over 10 000 varer. I tillegg kommer alle direktedistribuerte varer og tjenester. Innkjøpskjeden er eid av medlemmene og overskuddet tilbakeføres tilbake til medlemmene gjennom en attraktiv bonusordning.


Les mer

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt