Energi Norge

Innhold

Kurs, Fornybar produksjon, Strømnett

Publisert

NEK 440 - Stasjonsanlegg over 1 kV

Revidert utgave av normen NEK 440 ble lansert høsten 2015. EnergiAkademiet tilbyr i samarbeid med NEK og REN et todagerskurs i dette temaet.

NEK 440 har vært på markedet i norsk språkdrakt i over 10 år.  I 2015 ble normen revidert og omfatter nå de siste endringene på området. Samlingen omhandler stasjonsanlegg over 1 kV og inneholder fremdeles følgende deler:

 • Del 1: Stasjonsanlegg med nominell spenning over 1 kV AC
 • Del 2: Jording av stasjonsinstallasjoner med spenning over 1 kV AC

NEK 440:2015 er oversatt til norsk og tilpasset norske forhold. Den dekker ønskede områder innenfor stasjonsanleggene, noe som gjør at forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF) etterhvert kan forenkles og bli en rammeforskrift som var det opprinnelige målet. NEK 440 vil i framtiden bli et like viktig redskap for energiverksbransjen som NEK 400 er for installasjonsbransjen.

For å bli oppdatert og kjent med NEK 440 er opplæring av personalet et viktig første trinn. EnergiAkademiet tilbyr derfor i samarbeid med Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) og REN todagerskurs i dette temaet.

Følgende elementer vil bli gjennomgått på kurset:

 • Forholdet forskrift / norm
 • Design av jordingssytemer
 • Overført potensial til lavspenningsnettet
 • Beregning av virkelig berøringsspenning
 • Design av stasjonsanlegg
 • Sikkerhetstiltak
 • Vernkontroll og hjelpesystemer – inspeksjon og prøving

NEK 440:2015 vil bli benyttet aktivt under kurset. Det er derfor viktig at du tar med deg denne normen dersom du har kjøpt den. Normen kan du bestille til en rabattert pris ved påmelding, og få den utdelt på kurset.

Målgrupper:
Alle som arbeider med/i forsyningsanlegg, dvs. ledere, planleggere, montørformenn og evt. fagarbeidere.

Få 25 % rabatt på NEK440:2015

Du som er påmeldt kurset  har nå muligheten til å bestille normen NEK 440:2015 Stasjonsanlegg over 1 kV med 25 % rabatt på prisen.
Veiledende pris: 1.550,- eks mva
Du får den til: 1.163,-
Kun én pr. deltaker til denne prisen.  

Program dag 1
Mandag 15. oktober
 • 09:30 - 17:30
  Del 1: Jording av stasjonsanlegg med spenning over 1 kV AC

  Gjennomgående foredragsholdere begge dager: 

  • Espen Masvik, DSB (NEK fra 15.10)
  • Hans Habbestad, NEK 
  • Stein Kotheim, Eidsiva Vannkraft
  • Hans Brandtun, REN
 • 09:35 - 10:00
  Registrering
 • 10:00 - 10:45
  Design av jordingssystemer
  • Mekanisk dimensjonering
  • Termisk dimensjonering
  • Dimensjonering med hensyn på berøringsspenning
  • Tiltak på betjeningsplass
 • 10:45 - 11:00
  Pause
 • 11:00 - 12:00
  Oppgaver
 • 12:00 - 13:00
  Overført potensial til lavspenningsnettet
 • 13:00 - 14:00
  Lunsj
 • 14:00 - 14:45
  Oppgaver
 • 14:45 - 15:00
  Pause
 • 15:00 - 15:45
  Beregning av virkelig berøringsspenning
  • Hvordan bevise at virkelig berøringsspenning er lavere enn tillatt berøringsspenning?
 • 15:45 - 16:00
  Pause

   

 • 16:00 - 17:00
  Oppgaver
 • 17:00 - 17:05
  Avslutning faglig del dag 1
 • 19:30 - 22:00
  Felles middag
Program dag 2
Tirsdag 16. oktober
 • 08:25 - 15:15
  Del 2: Stasjonsanlegg med nominell spenning over 1 kV AC
 • 08:30 - 09:15
  Rammer
  • Lover, forskrifter, normer og bransjeretningslinjer
  • Omfang
  • Termer og definisjoner
  •  Grunnleggende krav
 • 09:15 - 09:30
  Pause

   

 • 09:30 - 10:15
  Innledning
  • Omfang
  • Termer og definisjoner
  • Grunnleggende krav
 • 10:15 - 10:30
  Pause
 • 10:30 - 11:15
  Design av anlegg
  • Isolasjon
  • Utstyr
  • Elektriske installasjoner
 • 11:15 - 11:45
  Oppgaver
 • 11:45 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 13:15
  Sikkerhetstiltak
 • 13:15 - 13:30
  Pause
 • 13:30 - 14:15
  Vern, kontroll og hjelpesystemer, inspeksjon og prøving
 • 14:15 - 14:30
  Pause
 • 14:30 - 15:00
  Oppgaver
 • 15:00 - 15:15
  Oppsummering og avslutning

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Du vil få tilsendt presentasjoner per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet.

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes innkvartering i forbindelse med arrangementet kan dette bookes ved påmeldingen. Pris rom/frokost pr. person pr. natt kr. 1.095,-

Middag
Det arrangeres felles middag for deltakere 15. oktober som bestilles ved påmelding. Tre retter inkl. drikke kr. 795,- inkl. mva.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 12. mars 2019,

  Thon Hotel Opera, Oslo

  Tolkning av byggherreforskriften

  I løpet av 2019 vil Byggherreforskriften endres, forskriftsendringen har som mål å klargjøre enkelte bestemmelser i forskriften som har vært uklare.

 2. 13. mars 2019

  , NSM Kurssenter, Malmskriverveien 4, Sandvika

  Grunnsikring og Kraftberedskapsforskriften

  Nytt krav om grunnsikring av digitale informasjonssystemer i beredskapsforskriften

 3. 19. mars 2019,

  Thon Hotel Opera, Oslo

  Nye regler for anleggsbidrag - hva nå?

  Fra 1. januar 2019 gjelder nye regler for beregning av anleggsbidrag som medfører økt bruk av anleggsbidrag både i lokalt og regionalt distribusjonsnett. De nye reglene stiller strenge krav til gode rutiner hos dere som nettselskap