Energi Norge

Innhold

Kurs, Fornybar produksjon, Strømnett

Publisert

NEK 440 - Stasjonsanlegg over 1 kV

Revidert utgave av normen NEK 440 ble lansert høsten 2015. EnergiAkademiet tilbyr i samarbeid med NEK og REN et todagerskurs i dette temaet.

NEK 440 har vært på markedet i norsk språkdrakt i over 10 år.  I 2015 ble normen revidert og omfatter nå de siste endringene på området. Samlingen omhandler stasjonsanlegg over 1 kV og inneholder fremdeles følgende deler:

 • Del 1: Stasjonsanlegg med nominell spenning over 1 kV AC
 • Del 2: Jording av stasjonsinstallasjoner med spenning over 1 kV AC

NEK 440:2015 er oversatt til norsk og tilpasset norske forhold. Den dekker ønskede områder innenfor stasjonsanleggene, noe som gjør at forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF) etterhvert kan forenkles og bli en rammeforskrift som var det opprinnelige målet. NEK 440 vil i framtiden bli et like viktig redskap for energiverksbransjen som NEK 400 er for installasjonsbransjen.

For å bli oppdatert og kjent med NEK 440 er opplæring av personalet et viktig første trinn. EnergiAkademiet tilbyr derfor i samarbeid med Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) og REN todagerskurs i dette temaet.

Følgende elementer vil bli gjennomgått på kurset:

 • Forholdet forskrift / norm
 • Design av jordingssytemer
 • Overført potensial til lavspenningsnettet
 • Beregning av virkelig berøringsspenning
 • Design av stasjonsanlegg
 • Sikkerhetstiltak
 • Vernkontroll og hjelpesystemer – inspeksjon og prøving

NEK 440:2015 vil bli benyttet aktivt under kurset. Det er derfor viktig at du tar med deg denne normen dersom du har kjøpt den. Normen kan du bestille til en rabattert pris ved påmelding, og få den utdelt på kurset.

Målgrupper:
Alle som arbeider med/i forsyningsanlegg, dvs. ledere, planleggere, montørformenn og evt. fagarbeidere.

Få 25 % rabatt på NEK440:2015

Du som er påmeldt kurset  har nå muligheten til å bestille normen NEK 440:2015 Stasjonsanlegg over 1 kV med 25 % rabatt på prisen.
Veiledende pris: 1.550,- eks mva
Du får den til: 1.163,-
Kun én pr. deltaker til denne prisen.  

Program dag 1
Mandag 15. oktober
 • 09:30 - 17:30
  Del 1: Jording av stasjonsanlegg med spenning over 1 kV AC

  Gjennomgående foredragsholdere begge dager: 

  • Espen Masvik, DSB (NEK fra 15.10)
  • Hans Habbestad, NEK 
  • Stein Kotheim, Eidsiva Vannkraft
  • Hans Brandtun, REN
 • 09:35 - 10:00
  Registrering
 • 10:00 - 10:45
  Design av jordingssystemer
  • Mekanisk dimensjonering
  • Termisk dimensjonering
  • Dimensjonering med hensyn på berøringsspenning
  • Tiltak på betjeningsplass
 • 10:45 - 11:00
  Pause
 • 11:00 - 12:00
  Oppgaver
 • 12:00 - 13:00
  Overført potensial til lavspenningsnettet
 • 13:00 - 14:00
  Lunsj
 • 14:00 - 14:45
  Oppgaver
 • 14:45 - 15:00
  Pause
 • 15:00 - 15:45
  Beregning av virkelig berøringsspenning
  • Hvordan bevise at virkelig berøringsspenning er lavere enn tillatt berøringsspenning?
 • 15:45 - 16:00
  Pause

   

 • 16:00 - 17:00
  Oppgaver
 • 17:00 - 17:05
  Avslutning faglig del dag 1
 • 19:30 - 22:00
  Felles middag
Program dag 2
Tirsdag 16. oktober
 • 08:25 - 15:15
  Del 2: Stasjonsanlegg med nominell spenning over 1 kV AC
 • 08:30 - 09:15
  Rammer
  • Lover, forskrifter, normer og bransjeretningslinjer
  • Omfang
  • Termer og definisjoner
  •  Grunnleggende krav
 • 09:15 - 09:30
  Pause

   

 • 09:30 - 10:15
  Innledning
  • Omfang
  • Termer og definisjoner
  • Grunnleggende krav
 • 10:15 - 10:30
  Pause
 • 10:30 - 11:15
  Design av anlegg
  • Isolasjon
  • Utstyr
  • Elektriske installasjoner
 • 11:15 - 11:45
  Oppgaver
 • 11:45 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 13:15
  Sikkerhetstiltak
 • 13:15 - 13:30
  Pause
 • 13:30 - 14:15
  Vern, kontroll og hjelpesystemer, inspeksjon og prøving
 • 14:15 - 14:30
  Pause
 • 14:30 - 15:00
  Oppgaver
 • 15:00 - 15:15
  Oppsummering og avslutning

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Du vil få tilsendt presentasjoner per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet.

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes innkvartering i forbindelse med arrangementet kan dette bookes ved påmeldingen. Pris rom/frokost pr. person pr. natt kr. 1.095,-

Middag
Det arrangeres felles middag for deltakere 15. oktober som bestilles ved påmelding. Tre retter inkl. drikke kr. 795,- inkl. mva.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 29. august 2019,

  Thon Hotel Opera, Oslo

  Elektrifisering av landtransport – politiske mål og virkemidler

  Reduksjon av utslipp fra transportsektoren er avgjørende for å nå Norges klimamål. Hvilke barrierer eksisterer for videre utvikling og hvilke løsninger er det mulig å realisere på tvers av aktørene?

 2. 3. september 2019,

  Thon Hotel Vika Atrium, Oslo

  Næringspolitisk verksted Nettregulering

  Møtet vil ha sitt hovedfokus på høringen til endringer i nettreguleringen som sendes på høring.

 3. 5. september 2019,

  Quality Hotel Waterfront, Ålesund

  Regionalt Næringspolitisk Verksted Ålesund

  Det skjer mange endringer på når det gjelder utviklingen er regelverket for nettbransjen. På dette verkstedet vil du bli oppdatert på det viktigste som skjer