76 nominert til «Årets Kraftkvinne 2020»

Nyhet, Rekruttering og kompetanse

Publisert

Illustrasjon: Dame med hjelm

Kraftbransjen har løftet frem 76 kvinner de mener fortjener prisen «Årets Kraftkvinne 2020».

Kraftkvinnene ble etablert i 2019 som et nettverk for alle kvinner i fornybarnæringen og tilknyttede aktører og miljøer. På nyåret skal Kraftkvinnene for første gang dele ut prisen «Årets Kraftkvinne». Hele 76 kvinner fra hele landet og fra ulike deler av fornybarnæringen er representert blant de nominerte.

– Det er helt fantastisk at så mange har engasjert seg i denne prisutdelingen. Den vil bidra til å sette et viktig fokus på hvor mange solide fagkvinner vi har i bransjen, og forhåpentlig bidra til å rekruttere enda flere, sier styremedlem i Kraftkvinnene og næringspolitisk rådgiver i Energi Norge, Solgun Furnes.

Flere kvinner i bransjen

I en undersøkelse Energi Norge laget for Statistisk Sentralbyrå tidligere i år, kommer det frem at kvinneandelen i kraftbransjen har økt noe de siste årene. Undersøkelsen viser at det i 2019 var en kvinneandel på totalt 21 prosent i bransjen. Blant ingeniørene er andelen 11 prosent kvinner.

– Det er interessant å se at flere kvinner enn menn i bransjen har høyere utdanning. Blant mennene har 14 prosent mer enn fire års utdannelse. Blant kvinnene har 21 prosent av de ansatte i bransjen tilsvarende høy utdannelse. Det viser at kvinnenes kompetanse betyr mye for utviklingen i kraftbransjen. Vi har både menn og kvinner i alle deler av bedriftene som arbeider med fornybar energi, og alle betyr like mye. Flere ledd i bedriftene er representert blant de nominerte til prisen. Det viser at kvinner utmerker seg positivt og blir lagt merke til i hele verdikjeden, sier Solgun Furnes.

Styrker hele næringen

Kraftkvinnene legger blant annet vekt på å bygge fagnettverk, rekruttere flere kvinner til fornybarnæringen og heie på hverandre. I nominasjonen til «Årets Kraftkvinne» har også mange menn i bransjen sendt inn forslag på kvinner de mener har utmerket seg lokalt eller nasjonalt.

– «Kraftkvinnene» er et nettverk som skal bidra til å utvikle og styrke hele fornybarnæringen. En av våre målsettinger er engasjement og synliggjøring. Det vil denne prisen bidra til på en god måte, sier Furnes.

En erfaren og bredt sammensatt jury  står klar til å gå gjennom nominasjonene.

– Vi er stolte og glade over at en så kompetent samling fagpersoner stiller opp som jury, og er spente på resultatet sier Furnes.

Nå skal juryen gå grundig gjennom de nominerte, og luke ut personer som har styreverv i Kraftkvinnene eller som sitter i juryen. Ifølge kriteriene kan ingen av disse vinne prisen.

Kriteriene som de nominerte vurderes etter er:
  • Jobber i kraftbransjen
  • Har vist at dette er en bransje for kvinner
  • Har bidratt til å heie andre frem
  • Har bidratt til å skape lønnsom virksomhet
  • Er faglig dyktige og deler kunnskap
  • Er med på å forme fornybarnæringen 

– Vi gleder oss til prisutdelingen i begynnelsen av 2021 og ser frem til å høre mer om de svært gode kandidatene som på forskjellige måter gjør en innsats i fornybarnæringen, sier Solgun Furnes.

Her er juryen som skal kåre Årets kraftkvinne:

Anne Grethe Solberg

Anne Grethe Solberg er sosiolog (PhD) og er spesialisert i å få til kjønnsbalanse i arbeidslivet. Hun jobber både som forsker og som operativ konsulent for å styrke kvinneandelen. Hun har skrevet boken «Kjønnsbalanse i Ledelse» Cappelen Damm 2017. I 2012 ble hun kåret til Årets konsulent for resultatene hun har nådd med å fremme kvinner.

Bjarne Aamodt

Bjarne Aamodt er utdannet sivilingeniør fra NTNU hvor han også fikk sin doktorgrad. Han har hatt ledende stillinger i ulike selskaper innen IKT, energi og kvalitet/sikkerhet. Han har blant annet arbeidet 18 år i Det Norske Veritas og 12 år som konsernsjef i Alcatel STK ASA. Han har hatt verv som styreleder / styremedlem i en rekke norske og utenlandske selskaper, bl. a. styreleder i Statnett SF og SINTEF. Siden 2010 har Bjarne Aamodt vært engasjert i rådgivningsvirksomhet innen eierstyring og selskapsledelse, og er i dag styreleder og partner iStyrelsen AS.

Bjarne Børresen

Bjarne Børresen har 25 års erfaring med design, analyse og prosjektering av vannkraft i Norge og internasjonalt. Han er aktiv i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekt og deltar i utvikling av felles bransjestandarder. Bjarne Børresen er utdannet siv.ing maskin fra NTH og Docteur Ès Sciences Techniques (dr.ing) fra EPFL, Sveits og arbeider i dag som fagspesialist i Multiconsult.

Henrik Syse

Henrik Syse er filosof og forsker og har utgitt en rekke bøker og artikler om temaer innenfor filosofi, politikk og etikk. Han er seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO) og professor ved Bjørknes Høyskole. Han er også en mye brukt foredragsholder.

Janniche Hilland

Jannicke Hilland en norsk næringslivsleder som siden 2015 har vært konsernsjef i kraftselskapet BKK. Hun var direktør for konsernsikkerhet og sikring i Statoil i perioden 2010–2015. I alt var hun 17 år i oljebransjen før hun tiltrådte stillingen i BKK. Hun har sivilingeniørutdannelse fra University of Manchester og har en doktorgrad i fysikk fra Universitetet i Bergen. Hun har også studert strategisk ledelse ved Norges Handelshøyskole

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: