Kvinnelige toppledere samlet hos Tina Bru

Nyhet, Rekruttering og kompetanse

Publisert

Tina Bru, olje- og energiminister

Statsråd Tina Bru (H) vil jobbe for en jevnere kjønnsbalanse i energisektoren. Det stod på agendaen da hun inviterte kvinnelige toppledere fra kraftbransjen til et lunsjmøte. Foto: Margrete Løbben Hanssen/OED.

Nylig avholdt olje- og energiminister Tina Bru (H) en arbeidslunsj med 24 kvinnelige toppledere i energisektoren. Her diskuterte de hva som kan gjøres for å løse klimaproblemet og samtidig sikre verdiskapningen.

– Det er utrolig viktig å få flere kvinner inn i kraftbransjen. Vi har så mange spennende utfordringer i bransjen, så vi må få de beste folka – og da kan vi ikke bare lete blant gutta, sier administrerende direktør Kristin Lian i nettselskapet Elvia. 

Lian deltok på møtet med Bru. Hun forteller at Elvia har økt sin kvinneandel betydelig de siste årene ved å ta konkrete grep i ansettelsesprosessene. 

– Det har vi gjort ved å ha fokus på oppgavene i stillingsannonser i stedet for å ha fokus på kvalifikasjoner. Kvinner kan lett vurdere at de ikke oppfyller alle kvalifikasjonene og dermed la være å søke på en jobb. Men de blir veldig motivert av oppgavene som skal løses, sier Lian. 

Flere medlemsbedrifter i Energi Norge var representert på møtet 

Går sakte fremover 

Ifølge Senter for likestillingsforskning har toppledergruppene i olje og gass 21 prosent kvinner, mens tilsvarende for fornybarnæringen er 29 prosent. 

Olje- og energiminister Tina Bru er opptatt av å legge til rette for flere arbeidsplasser og bedre kjønnsbalanse i energisektoren. 

– Selvfølgelig trenger man gode rollemodeller med kvinner på topp, men det er vel så viktig med kvinner i mellomlederposisjoner og nedover, for å favne bredt, sier Bru til EnerWe. 

Skal kåre "Årets kraftkvinne" 

En SSB-rapport fra august 2020 viste at den totale kvinneandelen i kraftsektoren kun har steget med én prosent de siste 15 årene. 

Gjennomgående ser man at jo høyere utdanningsnivået er, jo høyere er kvinneandelen. 19 prosent av sivilingeniørene i kraftnæringen er kvinner, mens kvinneandelen er på 11 prosent for ingeniørene. Kun tre prosent av de som er utdannet energimontør er kvinner. 

Fornybarnæringen har tatt initiativ til nettverket Kraftkvinnene for å fremme og synliggjøre kvinner i næringen. Nettverket har samlinger hvert halvår, og skal i februar dele ut prisen Årets kraftkvinne 2020 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: