– Bør vurdere å avslutte støtteordning for fornybar energi

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Foto: Knut Kroepelien står og smiler foran et basseng med grønne trær i bakgrunnen.

Knut Kroepelien, Administrerende direktør i Energi Norge

Myndighetene bør vurdere å avslutte elsertifikatordningen før den løper ut i 2035, mener Energi Norge. Det vil spare strømkundene for flere hundre millioner kroner på strømregningen.

Forslaget ble fremmet på Produksjonsteknisk konferanse (PTK) som startet i dag og varer frem til torsdag. 

– Ordningen har vært en suksess ved at vi har nådd målet om 46,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige lenge før fristen, til en lav pris for strømkundene. Den har også bidratt til at vindkraft på land er blitt lønnsom uten støtte. Nå er spørsmålet om ordningen lenger er samfunnsnyttig, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge. 

Koster mye å administrere 

Han viser til at det nå koster mer å administrere ordningen enn den gir i inntekter til kraftprodusentene. Energi Norge har derfor bedt myndighetene vurdere å avslutte hele ordningen. 
 
– Strømleverandørene er i dag pålagt å kjøpe inn elsertifikater for en bestemt andel av kundenes strømforbruk, som faktureres over strømregningen. Dersom ordningen avvikles, vil kundene samlet spare anslagsvis 200 millioner kroner pluss administrasjonskostnader, forklarer Kroepelien.   

Har gitt gode resultater 

Det norsk-svenske elsertifikatmarkedet ble innført i 2012 med et felles mål om 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen utgangen av 2020. Senere ble målet økt til 46,4 TWh – som tilsvarer rundt 15 prosent av de to landenes kraftproduksjon. Målet er blitt overoppfylt av fornybarnæringen i Norge og Sverige til en langt lavere pris enn hva tilsvarende ordninger i andre europeiske land har kostet. 

 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: