DIGIN del av FOU-rammen

Nyhet, Strømnett

Publisert

Arbeidet med å bygge ny kraftlinje mellom Kartavoll og Opstad i Hå kommune er i full gang. Dette blir ny hovedlinje for strømforsyning til Sør-Jæren. Det bygges ny transformatorstasjon på Opstad hvor linjen skal knyttes til. Det er Hallingmast som bygger linjen for Lyse Elnett. Fotograf: Fredrik Ringe

Foto: Fredrik Ringe / Lyse

Nettselskapenes felles digitaliseringsinitiativ DIGIN er godkjent som et særlig tilfelle innenfor inntektsrammen også for årene 2022 og 2023.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) viderefører vedtaket fra 2020 om å behandle DIGIN kostnadene som en del av FoU-rammen.

–  Vi er veldig glade for denne bekreftelsen fra RME på viktigheten av det arbeidet som vi gjør i fellesskap gjennom DIGIN. Nå har vi et forutsigbart kostnadsbilde for de selskapene som deltar i DIGIN. Gjennom vedtaket legger RME til rette for bransjestyrt digitalisering, sier DIGIN-leder Lars Berthinussen. 

På vegne av DIGIN søkte Energi Norge i juni om en videre godkjenning av at prosjektkostnader ved DIGIN kan inngå som et tillegg i inntektsrammene for 2022 og 2023 for alle deltakende nettselskaper. Dette er nå godkjent av RME.

Samarbeid lønner seg

RME bygger videre på sin tidligere begrunnelse og sier at det er rimelig at nettselskapene som bidrar med ressurser inn i dette samarbeidet, kan få prosjektkostnadene sine dekket gjennom et tillegg i inntektsramme.

Prosjektkostnader ved DIGIN behandles på samme måte som kostnader ved prosjekter som er godkjent inn i RMEs finansieringsordning for FoU. Dette innebærer at prosjektkostnader ved DIGIN rapporteres på samme måte som kostnader knyttet til godkjente FoU-prosjekter. Samtidig skal prosjektkostnader ved DIGIN avregnes mot den øvre grensen for selskapet for godkjente FoU-kostnader, som utgjør 0,3 prosent av nettselskapets avkastningsgrunnlag.

Fakta om DIGIN

DIGIN-programmet er fornybarnæringens felles digitaliseringsinitiativ. Selskapene har gått sammen for i fellesskap å finansiere og utarbeide digitaliserte løsninger for datautveksling og effektiv informasjonsflyt.

DIGIN skal utvikle og tilgjengeliggjøre felles informasjonsmodeller og felles standarder for datautveksling. Programmet skal også bidra til kompetanseheving og erfaringsutveksling i næringen. Alt som utvikles gjennom DIGIN-samarbeidet skal være tilgjengelig for alle nettselskapene og komme hele fornybarnæringen til gode.  

Mer informasjon finner du på diginenergi.no

 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: