Energi Norge advarer mot å utsette ny nettleiemodell

Nyhet, Strømnett

Publisert

Kristin H. Lind direktør for nett og krraftsystem i Energi Norge. Foto

– Det er ikke slik at folk vil få lavere nettleie ved å beholde den gamle modellen. Tvert imot vil det føre til at nettleien øker mer enn nødvendig over tid. Og den nye modellen påvirker ikke nettselskapenes samlede inntekter, de bestemmes fortsatt av myndighetene, sier Kristin H. Lind, direktør i Energi Norge. Foto: Caroline Roka

Den nye nettleien vil jevne ut strømkundenes kostnader mellom vinter og sommer, og dessuten bidra til lavere nettleie over tid. Det er svært uheldig å utsette ordningen nå, mener Energi Norge.

Flere partier på Stortinget tar til orde for å utsette innføring av ny nettleie, som myndighetene har bestemt skal tre i kraft fra nyttår. Bransjen selv mener dette er å gjøre kundene en bjørnetjeneste.

– Den nye modellen vil for de fleste kunder jevne ut nettregningen mellom vinter og sommer, noe mange vil ha glede av i vintermåneder med høye strømpriser. Den har også en god fordelingseffekt ved at kunder med lavt og jevnt strømforbruk vil komme bedre ut enn i dag. Det er ingen tvil om at vi får en mer rettferdig nettleie, sier Kristin H. Lind, direktør for nett og kraftsystem i Energi Norge.

Hun mener det er skapt et feilaktig bilde i mediene av konsekvensene av den nye prismodellen. Analyser fra nettselskapene viser at majoriteten av kundene vil få uendret eller lavere nettleie, mens folk med høyt samtidig strømforbruk vil betale noe mer enn i dag. Denne gruppen har imidlertid god mulighet til å tilpasse seg den nye prismodellen ved å være mer bevisste på forbruket sitt.

Bruke strøm smartere

– Det er ikke slik at folk vil få lavere nettleie ved å beholde den gamle modellen. Tvert imot vil det føre til at nettleien øker mer enn nødvendig over tid. Og den nye modellen påvirker ikke nettselskapenes samlede inntekter, de bestemmes fortsatt av myndighetene, presiserer Lind.

Den nye modellen innebærer at fastleddet blir beregnet etter den timen du brukte mest strøm samtidig måneden før, mens prisen per kilowattimer blir lavere. Det blir også innført en nattrabatt som skal premiere lading av elbil om natten. Det vil fortsatt lønne seg å spare på strømmen.

– Det er så enkelt som å unngå å vaske klær, lage middag og lade elbilen samtidig. Tre av fire kunder sier de vil jevne ut forbruket sitt dersom de kan spare penger på nettleien. Folk med lavt forbruk som vanskelig lar seg flytte på, vil i liten grad bli berørt av endringene, sier Lind.

Godt mottatt av kundene

Olje- og energidepartementet besluttet i sommer at den nye nettleien skal innføres fra 1. januar 2022. Siden da har Norges rundt 100 nettselskaper jobbet på spreng for å forberede innføring av den nye modellen. De siste ukene er det sendt ut informasjon til kundene.

– Det er gjort et godt forarbeid med piloter, fokusgrupper, analyser og undersøkelser. Tilbakemeldingen fra selskapene er at kundene viser stor forståelse for prinsippene bak den nye modellen. Det har vært mindre pågang til kundesentrene enn man kunne forvente, sier Lind.

Hensikten med den nye nettleien er å utnytte det eksisterende strømnettet bedre før vi bygger nye kraftlinjer. Det vil bidra til å holde nettleien lavest mulig for kundene, når vi skal bruke stadig mer strøm til elektrifisering av transport og nye industriarbeidsplasser.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: