Innhold

Energi Norge etablerer fagforum for DSO-rollen

Nyhet, Strømnett, Medlemskap og fordeler

Publisert

Aners Sivertsgård snakker. foto

Aners Sivertsgård i Energi Norge har ansvar for det nye fagforumet for DSO-rollen. Foto: Energi Norge

Raskere elektrifisering, mer variabel kraftproduksjon og andre forhold utfordrer distribusjonsnettet. Energi Norge vil sammen med medlemmene gjøre det enklere for nettselskapene ligge i forkant av utviklingen.

– Det er nå et økende antall prosesser både i Norge og Europa som krever mer proaktive nettselskaper. Derfor er tiden er inne for å etablere et eget fagforum for DSO-rollen, sier Kristin H. Lind, direktør for nett og kraftsystem i Energi Norge.

Foto: Jacob Lund - stock.adobe.com

Få tilgang i Teams

Energi Norges medlemmer har tilgang til vårt arbeid i Teams. 

Ønsker du tilgang kan du be om det direkte i Teams eller sende en e-post til post@energinorge.no.

DSO står for distribution system operator. Formålet med forumet er å samordne og koordinere utviklingsprosesser bedre, samt bidra til spredning av kunnskap.

– Vi ønsker bred deltakelse og er glade for at fagforumet allerede har representanter fra 17 nettselskapene, sier Anders Sivertsgård, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge.

Første møte i april

Når fagforumet møtes i april står følgende temaer på agendaen:

 • Europeisk regulering for DSO-rollen og norske myndigheters implementering av dette
 • Videreutvikling av TSO/DSO og DSO/DSO-grensesnitt,
 • Mer avansert digitalisering av kjernefunksjoner
 • Spredning av beste praksis
 • Samordning av naturlige fellesaktiviteter.

– DSO-rollen handler først og fremst om å bidra til gjennomføring av energiomstillingen på en mer effektiv måte. Både Energi Norge og de 11 største nettselskapene i Norge har allerede pekt på behovet for en elektrifiseringsstrategi, og vi tror DSO-rollen er en viktig komponent i en slik strategi, avslutter Lind.

Fagforum DSO

Mandat

Fagforumet skal være et rådgivende organ for Energi Norge innen følgende områder:

 • Konsekvenser av europeisk regulering for DSO-rollen. Dette dreier seg i hovedsak om
  nettkoder under 3. pakke og prosesser i regi av DSO-entity
 • DSO-relaterte prosesser i andre nordiske land
 • Myndighetenes regulering av driftskoordinering i kraftsystemet
 • Samarbeidsforum med Statnett inklusive nye pilotprosjekter
 • Samordning med DIGIN og andre digitaliseringsprosesser
 • Videreutvikling av TSO/DSO og DSO/DSO-grensesnitt
 • Endringer i grensesnitt mellom markedsbaserte og monopolbaserte løsninger, dvs
  utviklingen av DSO som nøytral markedsoperatør, bl.a. gjennom bruk av fleksibilitet
 • Krav til nøytralitet hos DSO-ene og etterlevelse av dette
 • Øvrige krav og nye ressurser for selskapene som skal fylle DSO-rollen
Målgruppe for fagforum DSO

Nettselskaper som deltar i Samarbeidsforum (Ager Energi Nett, BKK Nett, Elvia, Glitre Energi Nett, Lede, Norgesnett, Lyse elnett, BKK Nett, Mørenett, Tensio, TKN). Andre nettselskaper som har deltatt i Energi Norges DSO-arbeid og engasjert seg i viktige utviklingsprosesser er også i målgruppen.

Andre aktører i kraftsystemet (kraftprodusenter, -leverandører, aggregatorer, FoU-miljøer, etc) vil bli trukket inn på enkeltsaker der det er naturlig

Administrative forhold
 • Det legges opp til 4-6 møter per år.
 • Det vil være en miks av digitale møter på teams og fysiske møter når dette kan gjennomføres
 • Bedrifter som deltar dekker egne kostnader ved deltakelsen
 • Energi Norge står for agenda, møteinnkalling, praktisk arrangement av møter samt referat og lagring av dokumentasjon. 
Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: