Innhold

Fremtidens kraftproduksjon tema på PTK

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Mennesker som går over bru med foss rundt

I Norge har vi en stor fornybar produksjon i kraftsystemet vårt, med vannkraften som bærebjelke. Men den må driftes og videreutvikles. Foto: Shutterstock

Produksjonsteknisk konferanse (PTK) i mai vil fokusere på at fornybarnæringen skal ta i bruk ny teknologi og kompetanse, tenke langsiktig og balansere hensynet til miljø og natur med gode løsninger for kraftproduksjon.

PTK er Energi Norges største konferanse og har har gjennom en årrekke vært den viktigste møteplassen for alle som jobber med fornybar kraftproduksjon i Norge.

Røldal-Suldal

Røldal-Suldal Foto: Lise Bjelland/Hydro

– I fremtiden vil vi bruke enda mer strøm fra fornybar produksjon. Sammen med hovedpartner Hydro har vi laget et program som tar for seg bredden av utfordringene næringen må løse for å bidra med mer fornybar kraft, sier næringspolitisk rådgiver i Energi Norge, Solgun Furnes.

Kraftsystemet må videreutvikles

– I år går vi heldigitalt og slår oss løs over tre dager med enda flere faglige innlegg enn vanlig og en egen digital utstillerhall. Til det benytter vi en spennende digital plattform og legger til rette for både faglig og sosial interaksjon under PTK, forteller Furnes.

I Norge har vi en stor andel fornybar produksjon i kraftsystemet vårt, med vannkraften som bærebjelke. Men den må driftes og videreutvikles.

–Turbinene må rotere, fisken må få passere og eierne få verdi. I tillegg er det betydelige muligheter for etablering av mer fornybar produksjon i Norge – både til lands og til havs. Derfor tar vi et fagdykk ned i alt fra damsikkerhet, vassdrag, hydrologi, vilkårsrevisjon, maskin, elektro, vindkraft til lands og havs, solenergi og grønn hydrogen, forklarer Furnes.

Utveksle erfaringer

Digitaliseringen skyter fart, og med den nye muligheter, men også trusler. Her deler PTKs hovedsponsor Hydro Energi av sine erfaringer. På PTK blir temaene blant annet:

  • Hvilke endringer vil fremtidens kraftsystem tvinge frem?
  • Hvilke erfaringer har andre aktører gjort seg?
  • Hvilken teknologisk utvikling har skjedd den siste tiden?

– Alle i Hydro Energi ser frem til tre inspirerende dager hvor vi kan utveksle erfaringer og diskutere alt fra utfordringer knyttet til ansvarlig og sikker drift til utvikling av morgendagens fornybarbaserte løsninger, sier Jan Helge Mårdalen, som er Head of Power Operations i Hydro Energi.

80 foredag på menyen

Den store møteplassen for fornybarnæringen finner sted 4. til 6. mai, og det er mange spennende foredragsholdere fordelt på nær 80 foredrag.

Investeringsdirektør Karl-Petter Løken i Aker Horizons vil fortelle om hvorfor Aker satser tungt på det grønne skiftet med nye selskaper knyttet til blant annet vindkraft, hydrogenproduksjon, karbonfangst og vannkraft.

Gry J. Åmodt, VP Global Drivers i Statkraft, skal snakke om at politiske tiltak mot global oppvarming har ført til at kostnadene på sol og vind nå er så lave at det faktisk lønner seg å bygge ut fornybar kraftproduksjon heller enn fossil kraftproduksjon de fleste steder i verden. Dette får store konsekvenser for både kraftsektoren og hele energisystemet.

I tillegg blir det mange tematiske dypdykk i parallellsesjoner. For å få plass til alle de tekniske innleggene blir det i år laget en hel ekstra delsesjon.

– Årets koronabonus er at du kan få med deg alle delsesjonene. Vi gjør nemlig tilgjengelig opptak av sesjonene i en periode etter konferansen, sier Solgun Furnes.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: