Innhold

Fusa Kraftlag og Valdres Energi foreslås på styreplass

Nyhet, Medlemskap og fordeler

Publisert

Eimund Nygaard. Foto

Valgkomiteens leder, Eimund Nygaard, er til daglig er konsernsjef i Lyse. Foto: Camilla M. Granheim / Energi Norge

Valgkomiteen foreslår Tove Hjartnes Fosså og Bjørg Brestad som nye styremedlemmer i Energi Norge. Komiteen tar også grep for å sikre kontinuitet i en krevende tid.

Bjørg Brestad, Administrerende direktøri Valdres Energi

Bjørg Brestad,  Administrerende direktør i Valdres Energi. Foto: Christine Stokkebryn, Fagernes

Hjartnes Fosså er daglig leder i Fusa Kraftlag og Brestad er administrerende direktør i Valdres Energi. De to vil etter innstillingen erstatte Ragnhild Skarstad Sveen fra Stange Energi og Ragnhild Åsrønning fra Nettselskapet, som fratrer etter henholdsvis fire og to år i styret.

Videre foreslår valgkomiteen at styremedlemmene Jannicke Hilland fra BKK og Hallvard Pettersen fra Vesterålskraft, innstilles for nye to år. Til sammen vil de da ha sittet i seks år. Ved forlengelse ut over fire år skal valgkomiteen begrunne dette særskilt.

Krevende oppgaver

– Komiteen har lagt vekt på å balansere fornyelse med kontinuitet. Styret fikk mange nye medlemmer i 2020, og pandemien gjør at vi må arbeide på en annen måte uten fysiske styremøter, sier valgkomiteens leder, Eimund Nygaard, som til daglig er konsernsjef i Lyse.  

Han viser også til det pågående arbeidet med gjennomføring av Energi Norges reposisjoneringsstrategi, hvor styret fortsatt vil ha en viktig rolle.

Tove Hjartnes Fosså Dagleg leiar Fusa Kraftlag. Foto

Tove Hjartnes Fosså, Dagleg leiar i Fusa Kraftlag.

– Samtidig har valgkomiteen i tråd med vedtektene lagt vekt på diversitet og deltagelse fra store og små selskaper, forskjellige typer selskaper samt geografi, påpeker Nygaard.

Administrerende direktør Ida Texmo Prytz i Hålogaland Kraft innstilles som nytt varastyremedlem etter Monica Hansen Fjellstad i Bodø Energi, som fratrer etter to år.

Må samarbeide godt

– Valgkomiteen har lagt grunnlaget for et kompetent og velbalansert styre når vi nå går inn i en avgjørende periode for fullelektrifiseringen av Norge. Små og store selskaper fra hele landet må jobbe sammen i hele verdikjeden for å høste av mulighetene energiomstillingen gir fornybarnæringen, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Konsernsjef Finn Bjørn Ruyter i Hafslund Eco er ikke på valg og fortsetter som styreleder i Energi Norge. Se alle styremedlemmer her.

Valgkomiteens innstiling vil bli behandlet på Energi Norges generalforsamling 20. mai.