Innhold

Gode erfaringer med ny nettleiemodell

Nyhet, Strømnett

Publisert

Elbil som lader. Foto

Bedre ladevaner er viktig for å kunne utnytte det nettet vi allerede har mest mulig. Foto: Petra Gjemmestad

Flere nettselskap har innført nye nettleiemodeller og andre gjennomfører piloter for flere av kundene sine, og erfaringene så langt er svært gode. - Dette synes vi i Energi Norge er gledelig og viser at innføring av ny nettleie er riktig vei å gå sier Kristin H Lind, direktør nett og kraftsystem, Energi Norge.

Erfaringene med ny nettleie ble belyst på et Energi Norge-webinar 20.april. Der ble det fortalt at   

  • Kunder har flyttet ladingen av elbilene til tidspunkt som er gunstig for nettet og rimeligere for kundene.  
  • kommunikasjonen av innføring ny nettleie til kundene har gitt nyttige erfaringer for selskapene 

OED har fått en anbefaling fra reguleringsmyndigheten for energi (RME) om å endre dagens modell for nettleie. Dette er et forslag Energi Norge støtter. Behovet for å få en endring på plass øker med økende elektrifisering av samfunnet. For å kunne gi gode ladevaner hos alle nye og eksisterende elbileiere er det nødvendig med prissignaler også på nettleien. Selv med vinterens høye strømpriser på ettermiddager ladet mange elbilen på dette tidspunktet. Erfaring viser at dersom elbileierne får direkte beskjed om høye priser så vil de endre ladetidspunkt.  

 Med en fortsatt sterk økning i salget av elbiler så trenger vi bedre ladevaner enn vi opplever i dag for å kunne utnytte det nettet vi allerede har mest mulig. God utnyttelse av dagens nett reduserer behovet for fremtidige investeringer og nettleien kan holdes lavere. En ny nettleie vil også bidra til utvikling av ny og forbedret teknologi for å optimalisere forbrukernes strømforbruk, noe som vil bidra til økt verdiskaping. 

God kommunikasjon gir forbruksendring

En ny nettleie har vært omdiskutert, og noe av skepsisen har vært at det ikke er framlagt erfaringer som viser at en slik modell vil gi ønsket endring hos forbrukerne. Men pilotene viser at god kommunikasjon til kundene gir ønsket endring av forbruk, spesielt lading av elbiler.  

Kommunikasjon og respons fra kunder 

En viktig erfaring er at direkte kommunikasjon til kunder i kombinasjon med prissignaler er viktig for kundene dersom de skal motiveres til å flytte forbruk i tid. Spesielt god var responsen fra elbilkundene. "Pushvarsel" nærme tidspunkt for ønsket endring er viktig når kundene ikke har installert automatikk i egen forbruksoptimalisering. På denne måten får kundene i en-til-en kommunikasjon også vite hva de kan gjøre. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: