Hurdalsplattformen: Ambisiøs fornybarsatsing, men kan bli dyrt og komplisert

Partilederne ved framleggelsen av Hurdalsplattformen

Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum legger fram den nye regjeringsplattformen Hurdalsplattformen. Foto: Arbeiderpartiet.

Støre-regjeringen vil ha mer stat og mindre marked i utbyggingen av fornybar energi. Resultatet kan bli lavere verdiskaping i fornybarnæringen og dyrere strøm for kundene.

I dag la Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum frem den politiske plattformen som skal være grunnlag for regjeringens arbeid de kommende fire årene. 

– Støre-regjeringen viser store ambisjoner for utbygging av fornybar energi og grønn industri. Men det er svært viktig at markedsmessige samfunnsøkonomiske prinsipper legges til grunn, ellers vil regningen for samfunnet og kundene bli unødvendig høy. Det må fortsatt være etterspørselen i kraftmarkedet som styrer tilbudssiden, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge. 

Viktige elektrifiseringstiltak 

Energi Norge støtter regjeringens opptrapping av CO2-prisen som det viktigste klimatiltaket, og at elavgiften på bruk av fornybar strøm skal reduseres tilsvarende. Det er også positivt at regjeringen vil øke støtten til sårbare strømkunder i en periode med uvanlig høye strømpriser.  

– Det er bra at regjeringen konkretiserer klimamålet til 55 prosent kutt i 2030 og netto null i 2050. Plattformen inneholder også viktige planer om økt kapasitet i strømnettet, nasjonal ladestrategi, fond for utslippsfri næringstransport og omstilling til grønn skipsfart, sier Kroepelien.  

Kritisk for opprinnelsesgarantier 

Energi Norge er imidlertid svært kritisk til at regjeringen vil fjerne den frivillige ordningen med opprinnelsesgarantier for fornybar energi. Selskaper som Yara, Green Mountain, Freyr, Telenor og Lerøy trenger denne ordningen for å kunne dokumentere kjøp av fornybar energi. 

– Norge må forholde seg til markedsutviklingen i Europa, EUs lovverk og de globale trendene. Vi kan ikke lage særnorske standarder. Det vil skade både industrien og fornybarnæringen i Norge, og trolig bryte med det europeiske energisamarbeidet og EØS-avtalen, påpeker Kroepelien. 

EU jobber med tilsvarende felleseuropeiske ordninger for blant annet hydrogenproduksjon. Uten opprinnelsesgarantier kan det bli vanskelig for norsk industri å få eksportert flere typer varer. 

– Det er positivt at regjeringspartnerne er enige om å frede EØS-avtalen og energisamarbeidet med våre naboland. Dette er selve fundamentet både for det eksisterende næringslivet og for at vi skal klare å utvikle nye, grønne arbeidsplasser over hele Norge, avslutter Kroepelien.  

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: