Hvorfor har Europa høye strømpriser?

Nyhet, Strømmarked

Publisert

European flags in front of EP Building in Strasbourg

Nylig kom Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) ut med sin foreløpige analyse av Europas høye strømpriser og vurdering av dagens markedsløsning. Her følger noen av konklusjonene og noen norske perspektiver.

Nylig kom ACER ut med rapporten ACER’s Preliminary Assessment of Europe's high energy prices and the current wholesale electricity market designRapporten viser tydelig hvordan 2021 er helt spesielt sammenlignet med tidligere år, og viser hvordan gassprisen slår inn på strømprisene i Europa: 

#120

Kilde: ACER's Preliminary Assessment of Europe's high energy prices and the current wholesale electricity market design

ACER slår fast at høy avhengighet av gass i kraftsystemet og lav kapasitet for kraftutveksling øker et lands eksponering for høye gasspriser. Italia og Spania har spesielt utfordringer med dette, mens Norge har de laveste prisene.

#120

Kilde: ACER's Preliminary Assessment of Europe's high energy prices and the current wholesale electricity market design

Dagens kraftmarked gir store samfunnsøkonomiske
gevinster 

ACER skriver at uten et marked basert på marginalprising, hadde neppe teknologier med høye investeringskostnader og lave driftskostnader vært lønnsomme. Altså; vi hadde ikke fått investeringer i fornybar energi. Marginalprising gir investeringer i ny teknologi som bidrar til å glatte ut prissvingninger og senke prisene. Investeringer i fornybar energi og fleksibel teknologi er viktig for å redusere kostnaden for et grønt skifte. En alternativ markedsløsning kan ødelegge disse sentrale funksjonene. ACER har heller ikke funnet tegn på markedsmanipulasjon eller innsidehandel. 

Et integrert europeisk kraftsystem gir store samfunnsøkonomiske gevinster, og ACER skriver at det er mer å hente i Europa. 

Hva koster strømmen for forbrukere i Europa?

Til slutt en oversikt over hva strømmen kostet for vanlige folk i Europa i 2020. Norge er et av landene med desidert lavest pris til kundene. Det er sannsynlig at dette også vil være tilfelle når prisdataene er klare for 2021.

Strømregningene svir i lommebøkene til norske kunder, og håpet er at prisene vil komme betydelig ned våren 2022. Men markedet fungerer, prissignalene gir korrekte insentiver for bådestrømsparing og investeringer og systemene legger godt til rette for mer fornybar energi.

#120

Kilde: ACER's Preliminary Assessment of Europe's high energy prices and the current wholesale electricity market design

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: