Støtte til økt CO2-avgift, men ikke bredt forlik

Stortingsbygningen Foto: Stortinget

Regjeringen (V, H, KrF) og opposisjonspartiene Ap, SV og MDG støtter det viktigste tiltaket i klimaplanen, men Stortinget klarte likevel ikke å inngå et bredt klimaforlik.

- Det er positivt at flertallet på Stortinget støtter regjeringens forslag om å øke CO2-avgiften. Det er et viktig klimatiltak som vil kutte utslipp og gi forutsigbarhet for næringslivet fremover. Dette vil gjøre det mer lønnsomt å investere i utslippsfri teknologi, sier administrerende direktør i Energi Norge, Knut Kroepelien.    

Usikkerhet rundt hovedgrepene

Selv om stortingsdebatten om klimaplanen ga noen gode nyheter, er hovedbildet at vi står foran et år en del usikkerhet rundt hva som vil være hovedgrepene i klimapolitikken. Blant annet fordi Stortinget ikke klarte å inngå et bredt forlik om klimaplanen. På tross av at stortingsflertallet støtter en opptrapping av CO2-avgiften til 2000 kr per tonn i 2030, så er fortsatt Frp og Sp negative. Det betyr at både borgerlig og rødgrønn side har et potensielt blokkerende mindretall i kommende forhandlinger om statsbudsjettet.  

- Vi er særlig skuffet over at partiene som er enige i hovedgrepene i klimaplanen ikke sikret et tydelig og bredt forlik.  Det viktigste er å få landet en ambisiøs opptrappingsplan for CO2-avgiften. Bedrifter og folk trenger en forpliktende opptrappingsplan og forutsigbare investeringssignaler, sier Kroepelien.    

- Trenger en helhetlig gjennomgang av energiavgiftene

Økt CO2-avgift har skapt mye debatt de siste ukene med stort sprik mellom Frp og Sp på den ene siden, som vil kompensere økningen i bensin og dieselpriser helt med reduksjon i andre kostnader, og MDG som vil at dieselprisen skal til 25 kroner i 2025. Regjeringspartiene på sin side har sagt at det samlede skatte- og avgiftsnivået ikke skal opp. 

– Det denne diskusjonen viser er at vi trenger en helhetlig gjennomgang av energiavgifter i Norge. Det skal bli dyrere å bruke fossilt. Men det må også være noen gulrøtter ved å bytte til fornybart – her kommer elavgiften inn. Vi har lenge ment at man bør se på blant annet elavgiften for å gjøre det mer attraktivt å bruke fornybar strøm. Dette er et godt tidspunkt å gjøre det på, sier Kroepelien.  

Andre positive saker:
  • Konsensus om klimamålene og at vi skal nå dem i fellesskap og samarbeid med EU  
  • Satsning påbedre og mer helhetlig infrastruktur for lav- og nullutslippstransport  
  • Bred konsensus om at det offentlige må bruke sin innkjøpsmakt i anbudsprosesser (f.eks. ferger, busser osv).

Forbehold: Saken er skrevet etter stortingsdebatten torsdag 8. april, men før voteringen som er berammet til tirsdag 13. april. 

 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: