Innhold

Kom på lanseringswebinar for Grønt landtransportprogram

Nyhet, Strømnett, Strømmarked

Publisert

Lastebil på vei. foto

Energi Norges medlemmer bygger, produserer og frakter strømmen til de elektriske lastebilene, bussene, anleggsmaskinene og traktorene. Foto: Erik Norrud / Enova

Er det mulig å frakte varer, bygge veier, pløye jorder, grave grøfter og drive kollektivtrafikk uten utslipp av klimagasser? Kom på lanseringswebinar for Grønt landtransportprogram 11. mars.

Grønt landtransportprogram er et forpliktende offentlig-privat samarbeid for å realisere det grønne skiftet i den landbaserte næringstransporten. Energi Norge er medlem i programmet og inviterer medlemmene til lanseringswebinaret. 

– Dette er spesielt viktig for Energi Norges medlemmer, for det er vi som bygger, produserer og frakter strømmen til de elektriske lastebilene, bussene, anleggsmaskinene og traktorene, sier Per Arne Vada, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge.

11. mars lanseres Grønt landtransportprogram. På lanseringswebinaret får du svar på mange spørsmål - og inspirasjon til hva du kan gjøre. 

I tillegg til Grønt landtransportprogram møter du blant annet:

  •  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn  
  • Transportøkonomisk Institutt, Erik Figenbaum og Inger Beate Hovi
  • Miljøstiftelsen ZERO, Christine Holtan Bøgh - fagansvarlig transport
  • Enova SF, Gunnel Fottland - markedssjef transport
  •  Grønt skipsfartprogram, Narve Mjøs - direktør
  • Asko, Søstrene Amundsen Rørleggerbedrift, Partifrakt, Felleskjøpet Agri og flere bedrifter 

Møteleder: Aslak Bonde

Hva er Grønt landtransportprogram? 

Grønt landtransportprogram (GLP) et nyetablert offentlig-privat samarbeid om grønt skifte i den landbaserte næringstransporten. Så langt er 20 næringsorganisasjoner medlemmer i programmet. Klima- og miljødepartementet har bevilget 1 million kroner i oppstartbevilgning. 

Hovedformål med programmet er å bidra til å realisere myndighetenes mål om halvering av klimautslippene fra transportsektoren innen 2030, og stimulere til et bredt teknologiskifte i den landbaserte næringstransporten. 

Programmet skal samle verdikjeden, dele kunnskap, utvikle verktøy, bistå myndighetene i utforming av rammebetingelser, motivere til grønne valg, og stimulere til verdiskaping og næringsutvikling. GLP skal arbeide for at virksomheter i Norge gjennomfører utslippsreduserende tiltak raskt og kostnadseffektivt. 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: