Innhold

Kraftnæringen tar IKT-sikkerhet på største alvor

Nyhet, Fornybar produksjon, Strømnett

Publisert

Dame jobber foran flere PC skjermer. Foto

Foto: Pexels

Riksrevisjonen kritiserer NVE for ikke å ha fulgt opp beredskapen mot dataangrep i kraftforsyningen godt nok. Energi Norge mener bransjen har skjerpet fokuset på IKT-sikkerhet, men ser at trusselbildet endrer seg raskt og krever kontinuerlig oppfølging og forbedring.

– Samfunnet blir stadig mer avhengig av trygg kraftforsyning. Samtidig øker faren for dataangrep, noe vi har sett at både Stortinget og store selskaper er blitt utsatt for. Det er bra at Riksrevisjonen nå har satt søkelys på dette, sier Eivind Heløe, direktør for fornybar og miljø i Energi Norge.

Han mener kraftnæringen har tatt viktige grep de senere årene for å styrke IKT-sikkerheten, gjennom kompetanseheving, styrket samarbeid på tvers av selskapene og gjennom KraftCert.

– NVE spiller en nøkkelrolle i koordinering av og tilsyn med IKT-sikkerheten i kraftforsyningen. Vi er trygge på at NVE vil følge opp svakhetene som Riksrevisjonen har avdekket på en god måte. Vi vil naturligvis også selv gjennomgå rapporten og vurdere konklusjonene nærmere, sier Heløe.

En undersøkelse fra NVE i 2017 viste at syv av ti kraftselskaper har opplevd dataangrep, men uten at selve kraftforsyningen er blitt rammet. Trusselbildet krever imidlertid et stadig sterkere forsvar.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: