Krafttak med åtte råd til den nye regjeringen

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Krafttak logoer

Krafttak som representerer arbeidsgivere og arbeidstakere innen kraft og industri har oversendt sine felles anbefalinger til en ny regjeringsplattform.

Krafttak er et samarbeidsforum med mål om å forene produksjon og forbruk av kraft for økt verdiskaping og flere arbeidsplasser på fastlandet. Medlemmene er Fellesforbundet, Industri Energi og EL og IT Forbundet fra arbeidstakersiden og Energi Norge og Norsk Industri fra arbeidsgiversiden.

Krafttak-organisasjonene har nå sendt Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV sine åtte anbefalinger for en ny regjeringsplattform. De åtte hovedtemaene i Krafttaks brev er:

  1. Velfungerende kraftmarked og kraftsystem
  2. Konsesjonsbehandling vindkraft og vilkårsrevisjoner for vannkraft
  3. Rammebetingelser for nettinvesteringer
  4. Virkemidler for klima og verdiskaping (bl.a. Enova)
  5. Kompetansestrategi for å sikre nok fagarbeidere til elektrifisering og industri
  6. Elektrifiseringsstrategi som kobler industrielle muligheter, klimamål og utbedringer i kraftsystemet
  7. Klimaavtale mellom industrien, partene i arbeidslivet og myndighetene
  8. Offentlige anskaffelser

Innspillet i sin helhet kan lastes ned her som pdf.

Krafttak-samarbeidet ble også nylig omtalt i nettavisen Fri Fagbevegelse.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: