Innhold

Lavere nettleie med ny reguleringsmodell

Nyhet, Strømnett

Publisert

Foto: Dame ligger på sofaen og leser

Statnetts kostander har betydning for strømkundene, og det er klart at økt fokus på kostnadseffektivitet er godt nytt for kundene. Foto: Andrea Piacquadio / Pexels

Energi Norge og Norsk Industri har fått gjennomslag for en strammere regulering av Statnett. Det betyr at Statnett fremover må ha søkelys på kostnadseffektive løsninger. Dette vil innebære besparelser for alle som bruker strøm.

– Vi er tilfredse med at Reguleringsmyndigheten for energi (RME) forsterker det opprinnelige forslaget sitt for regulering av StatnettStatnetts kostander har betydning for strømkundene, og det er klart at økt fokus på kostnadseffektivitet er godt nytt for kundene, sier Kristin H. Linddirektør for Nett og kraftsystem i Energi Norge. 

Ny reguleringsmodell vedtatt 

RME vedtok nylig en ny reguleringsmodell for å bestemme inntektsrammen til StatnettModellen innebærer at Statnetts årlige kostnader sammenliknes medot deres egne historiske kostnader. Det skal gi insentiv til kostnadseffektivitet. Hvis Statnett blir mer effektiv enn sammenlikningsgrunnlaget, gir det økt avkastning. Er de derimot mindre effektive, gir det mindre avkastningRME innfører også en produktivitetsfaktor på 2 %, som er høyere enn det opprinnelige forslaget.

Norsk Industri og Energi Norge spilte inn at Statnett bør ha et produktivitetskrav som reflekterer kostnadseffektiviteten i energibransjen ellers.  

– Vårt forlag ville gitt et enda høyere produktivitetskrav enn 2 %, men med insentivene som ligger i modellen mener vi at Statnett står overfor en bedre regulering enn tidligere 

– Vi er fornøyde med at modellen innføres allerede for inntektsrammen for 2021. Vi vil følge med fremover på hvordan den nye modellen virker, sier Vivi Mathiesen, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge. 

Elektrifisering krever nettutbygging

Elektrifiseringen med mye nytt forbruk og ny produksjon medfører betydelig nettutbyggingRME forventer at inntektsrammen til Statnett vil øke fremover som resultat av økte oppgaver. En balansert regulering er viktig for å gjennomføre dette på en god måte. 

– Den nye modellen gir Statnett styrket økonomisk motivasjonen til kostnadseffektivitet og det bidrar til at nettleien øker mindre enn den ellers ville gjort. Dette er viktig for Norsk Industris medlemmer, ettersom konkurransekraften påvirkes direkte av energikostnadene og nettleien, sier Ole Børge Yttredal, avdelingsdirektør i Norsk Industri. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: