Innhold

Lederpraten: Eirin Kjølstad

Nyhet, Strømnett, Medlemskap og fordeler

Publisert

Jeg har ikke ett forbilde, men jeg er imponert over innsatsen de ansatte i Arva har vist i den krevende tiden som vi har vært og er inne i med både fusjon og koronatiltak. Jeg gleder meg til pandemien er over og til vi kan møtes.

Eirin Kjølstad, administrerende direktør i Arva og styremedlem i Kraftkvinnene.

– Hvis vi skal nå de ambisiøse klimamålene som vi har satt, må vi ha en god plan på hva vi skal bruke denne kraften til og hvordan vi skal bygge ut kraftnettet for å bidra til dette.

I intervjuserien Lederpraten kan du bli bedre kjent med noen av lederne i Energi Norges medlemsbedrifter. Eirin Kjølstad er administrerende direktør i Arva AS, et strømnettselskap med slagordet: Sammen for et helelektrisk Nord-Norge.

Eirin Kjølstad

Stilling: Administrerende direktør i Arva AS

Bakgrunn: Jobbet flere år regionalt og sentralt i Statkraft med investeringsplanlegging, risikostyring og gjennomføring av store rehabiliteringsprosjekter. Har tidligere vært leder for produkt/konseptutvikling, systemintegrasjon og prosjektgjennomføring i Telenor. Er utdannet elektroingeniør og siviløkonom og har en mastergrad i ledelse.

 

1. Hva opptar ditt selskap mest for tiden?

Akkurat nå jobber selskapet med fusjonsprosessen. Den 15. desember 2020 ble Troms Kraft Nett og Nordlandsnett slått sammen og vårt nye navn ble Arva. Arva betyr energi og viljestyrke på nordsamisk. Vi rakk akkurat å få ferdig organisasjonsstrukturen i Arva før påske og nå starter integrasjonsarbeidet for fullt. Det blir spennende, krevende og morsomt.

2. Hvordan kan vi få hele Norge på strøm?

Norge har behov for en strategi for elektrifisering. Vi er i den heldige situasjon at vi har overskudd av fornybar kraft. Hvis vi skal nå de ambisiøse klimamålene som vi har satt, må vi ha en god plan på hva vi skal bruke denne kraften til og hvordan vi skal bygge ut kraftnettet for å bidra til dette.

3. Hva er det viktigste HMS tiltaket i din bedrift?

Jeg vil trekke frem fokuset montasjeavdelingen vår har hatt på å gjennomføre gode og dokumenterte sikker jobbanalyser for alle oppdrag. Jeg er overbevist om at det har vært med på å bidra til at vi ikke hadde skader på eget personell i 2020. I tillegg vil har vi hatt ett meget godt samarbeid mellom ledelsen og vernetjeneste om koronatiltakene i bedriften. Vi har hele det siste året hatt ukentlige møter for å sikre at selskapet var i stand til å levere strøm til våre kunder og samtidig hindre at våre ansatte ble smittet eller smittet andre med covid-19.

Arva logo

Arva betyr energi og viljestyrke på nordsamisk. Les mer om bedriften her.

4. Hva er du mest stolt av å ha fått til de siste årene?

Jeg er stolt og glad for at jeg fikk mulighetene til å lede Arva. Etter min mening den mest spennende jobben i Nord-Norge.

5. Hvorfor er dere medlem i Energi Norge?

Medlemskapet i Energi Norge gir oss en arena for samarbeid med de andre nettselskapene. Dette er avgjørende for sikre at vi leverer vårt bidrag til elektrifiseringen av Norge. I tillegg gir det oss tilgang til relevante kurs og kompetanseutvikling for våre ansatte.

6. Hva ville du gjort hvis du var energiminister for en dag?

Da ville jeg hørt på innspillet fra lederne i de 11 største nettselskapene i Norge og satt i gang arbeidet med en elektrifiseringsstrategi straks.

Tre kjappe

Din favoritthobby?
Jeg liker å gå på tur både til fots og på ski.

Beste boken du har lest?
Tenke for og langsomt av Daniel Kahneman har jeg akkurat lest på nytt. Jeg synes hans budskap er veldig relevant sett i lys av de endringer vi står foran.

Ditt største forbilde?
Jeg har ikke ett forbilde, men jeg er imponert over innsatsen de ansatte i Arva har vist i den krevende tiden som vi har vært og er inne i med både fusjon og koronatiltak. Jeg gleder meg til pandemien er over og til vi kan møtes.

 

Les flere intervjuer i samme serie her.

Her finner du mer informasjon om medlemskap og medlemsfordeler i Energi Nor

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: