Innhold

Lederpraten: Oddmund Kroken

Nyhet, Medlemskap og fordeler

Publisert

Oddmund Kroken, Administrerende direktør i Østfold Energi AS

Oddmund Kroken, Administrerende direktør i Østfold Energi AS.

Oddmund Kroken er administrerende direktør i Østfold Energi. Selskapet jobber med å redusere klimagassutslipp gjennom elektrifisering og utbygging av mer fornybar energi.

Oddmund Kroken

Stilling: Administrerende direktør i Østfold Energi AS

Bakgrunn: Administrerende direktør i Saint-Gobain Bøckmann AS (byggevarer).

Hva opptar ditt selskap mest for tiden?

Hvordan vår forretningsutvikling skal bidra til å redusere klimagassutslipp gjennom elektrifisering og utbygging av mer fornybar energi. Vi har mange spennende prosjekter på gang. Vi har noen potensielle utvidelser innen vannkraft i Lærdal. Vi har gått inn i solkraft og vi jobber med tomteutvikling for datasenter flere steder lokalt. I tillegg ser vi også på kommersialisering av karbonfangst. 

Hvordan får vi hele Norge på strøm?

Det må bli enda dyrere å slippe ut klimagasser, vi må bygge ut mer fornybar energi og vi må styrke strømnettet. I tillegg må vi jobbe med holdningsskapende arbeid og lytte mer til den yngre generasjonen. 

HMS-arbeid er ferskvare og noe vi må jobbe systematisk med, hver eneste dag. 

Hva er det viktigste HMS tiltaket i din bedrift?

Det er å fremheve at HMS faktisk har høyeste prioritet i selskapet og sørge for at dette sitter i ryggraden hos hver enkelt. HMS-arbeid er ferskvare og noe vi må jobbe systematisk med, hver eneste dag.

Hva er du mest stolt av å ha fått til de siste årene?

Vi har bygget et godt og samstemt team. Vi har restrukturert og trimmet selskapet, og satser nå systematisk på forretningsutvikling. 

Hvorfor er dere medlem i Energi Norge?

Vi får tilgang til masse god faglig input, tilgang til et godt nettverk i bransjen og vi får større gjennomslagskraft ved å stå sammen i Energi Norge.

Tre kjappe

Din favoritthobby?
Sykling

Beste boken du har lest?
En bok som setter søkelyset på et viktig og dagsaktuelt tema er Raushetens tid av Kathrine Aspaas.

Ditt største forbilde?
Egentlig ingen, må jeg nevne noen blir det Barack Obama. Først og fremst for hans lederegenskaper og unike taleevne.

 

Hva ville du gjort hvis du var energiminister for en dag?

Tatt en prat med kollega finansministeren og fått han til å få ned skattetrykket på vannkraften ytterligere. Det er viktig for at vi skal få realisert flere vannkraftprosjekter. Jeg ville fremsnakket fornybarbransjen som en egen og selvstendig bransje, som skaper betydelige verdier. På tampen av dagen ville jeg også sett litt nærmere på mulighetene innen solkraft.

Lederpraten

I intervjuserien Lederpraten kan du bli bedre kjent med noen av lederne i Energi Norges medlemsbedrifter. Ønsker du og din bedrift å bli intervjuet? Ta kontakt med Camilla M. Granheim.

Les flere intervjuer i samme serie her.

Her finner du mer informasjon om medlemskap og medlemsfordeler i Energi Norge.