Lederpraten: Tom Lindberg

Nyhet, Medlemskap og fordeler

Publisert

 Tom Lindberg

Tom Lindberg, Administrerende direktør i Ecohz.

Bli bedre kjent med de som jobber i Fornybarnæringen. Tom Lindberg er administrerende direktør i ECOHZ AS. De bruker sin kan-gjøre-holdning til å hjelpe kundene sine med å endre sin energieatferd.

Tom Lindberg

Stilling: Administrerende direktør i ECOHZ AS.

Bakgrunn: Jobbet 13 år i ECOHZ. Tidligere diverse stillinger i IT og telekom bransjen, inklusivt 12 år i Telenor. Bred internasjonal bakgrunn og jobberfaring. 

Hva opptar ditt selskap mest for tiden?

ECOHZ er et noe atypisk medlem i Energi Norge, da vi fokuserer helt og holdent på verdien av ren og fornybar strøm. Dette gjøres gjennom bruk av opprinnelsesgarantier og tilsvarende instrumenter i Norge, Europa og en økende del av kloden. Vårt hovedmål er synliggjøre hvilken merverdi fornybar har for konsumenter og næringsliv, og sikre at denne merverdien kanaliseres tilbake til produsentene av strømmen. Vår ambisjon er å endre enkeltmenneskers og bedrifters energiadferd. Vi jobber således mye globalt og er sterkt engasjert i å utvikle tilgang til fornybar energi i helt nye markeder.

Hvordan får vi hele Norge på strøm?

For meg er transportsektoren kritisk. I Norge har vi lært enormt mye av el-bilsatsingen. Insentiver fungerer fantastisk bra, når de er målrettet. Endringer skjer. Samtidig er dette en næring som gir få positive næringsmuligheter hos oss. Jeg ville sikret fortsatt bruk av el-bil insentiver til minimum 2025, men vridd fokus mot andre områder, og da primært den maritime sektoren. For mye av den kystnære skipstrafikken, fiskeflåten og ferjer er potensialet stort. Teknologien er klar, men utviklingen går for sakte. Tydelig krav, koblet med attraktive insentiver vil kunne gi tilsvarende utvikling som på elbil fronten, men her med store muligheter for fremtidsrettet næringsutvikling.

Ved å stoppe planer om elektrifisering av sokkelen vil landbasert industri ha økt tilgang til fornybar strøm, uten at det legges ekstremt press på en høy utbyggingstakt av nye prosjekter som er opplevd på vindkraftsiden. Det vil gjøre det enklere å etablere og utvikle nye «kraftkrevende» næringer og bedrifter innenfor hydrogen, batteri, datasentre og liknende.

Tre kjappe

Din favoritthobby?
Skisport og friluftsliv

Beste boken du har lest?

Jon Michelets serie «En sjøens helt» om de norske krigsseilerne var helt enorm. Om det er den beste vet jeg ikke, men det betød mye for meg ettersom både min far og morfar var krigsseilere.

Ditt største forbilde?

Av flere forbilder kan jeg trekke frem en av våre norske stoltheter Thor Heyerdahl. Han var en verdensborger, usedvanlig nysgjerrig og vitebegjærlig, samtidig som han evnet å være modig og omsette tanker til handling. Dette er noe jeg sterkt kan identifisere meg med.

Hva er det viktigste HMS tiltaket i din bedrift?

ECOHZ er en ren kunnskapsbedrift, uten reelle fysiske sikkerhetsutfordringer. HMS for oss handler i stor grad om skape en trygg, spennende og utviklende arbeidsplass for ansatte.

Hva er du mest stolt av å ha fått til de siste årene?

ECOHZ er en av få uavhengige aktører i et stort og voksende globalt marked. Vi har evnet å etablere selskapet som en foretrukket leverandør til en rekke av verdens største og mest klima-ambisiøse bedrifter. Vi har også evnet å fornye oss, samtidig som vi har bygget en spennende global digital tjenesteplattform «in-house», som skal sikre at selskap forblir blant de ledende globale aktørene.

Hvorfor er dere medlem i Energi Norge?

På tross av vår spesielle profil er det utrolig viktig å forstå den norske kraftbransjen. Vi er en kunnskapsbedrift som skal være i front, og kommunikasjonen med Energi Norge og mange av de andre medlemmene er spennende og viktig for oss. Vi har i økende grad også evnet å bidra i utvalgte Energi Norge fora og næringspolitiske prosesser i Norge og EU.  

Hva ville du gjort hvis du var energiminister for en dag?

Fem ting ville stått øverst – og disse ville jeg nok ha gjort før lunsj. Etter lunsj må jeg tenke på….

1. Terminert utlysning av flere olje- og gassblokker, og således «deaktivert» leterefusjonsordningen, som både er dyr, klimafiendtlig og direkte ulønnsom i et lengre samfunnsperspektiv.

2. Revurdert skatteregime for fornybar kraftproduksjon for å sikre langsiktig lønnsomhet i HELE bransjen – vind, vann, bio og sol.

3. Revurdert planer om å elektrifisere sokkelen. 2% av utslipp fra olje og gass kommer fra produksjonen. Elektrifisering av sokkelen er sløsing med en ekstrem verdifull ressurs, for å grønnvaske en falmende næring. Kraften trengs for videre elektrifisering av nye bransjer og en ny grønn økonomi.

4. Åpnet opp for etablering av økt kraftutveksling – og eksport til kontinentet gjennom fortsatt bygging av kabler til relevante markeder.

5. Sette seg inn i hva faktisk opprinnelsesgarantier er, og hvilken utrolig kraft de har for å sikre merverdi for norsk fornybar strøm. Forstå videre hvordan opprinnelsesgarantier er nøkkelen til å bygge Norge som en svært attraktiv lokasjon for fremtidig grønn industri.

Lederpraten

I intervjuserien Lederpraten kan du bli bedre kjent med noen av lederne i Energi Norges medlemsbedrifter. Ønsker du og din bedrift å bli intervjuet? Ta kontakt med Camilla M. Granheim.

Les flere intervjuer i samme serie her.

Her finner du mer informasjon om medlemskap og medlemsfordeler i Energi Norge.

For å støtte bærekraftig energiatferd hjelper ECOHZ kundene med å konsumere fornybar energi og skape ny fornybar energi.

Besøk deres nettside.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: