Innhold

Vindkompensasjon må komme i revidert nasjonalbudsjett

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Valsneset vindmøllepark. Foto

Foto: TrønderEnergi

Det haster å få på plass ordninger for kompensasjon til vindkraftkommuner, og Energi Norge og Norwea forventer et konkret veikart for innføring av naturressursskatt og miljøavgift i revidert nasjonalbudsjett.

Norwea og Energi Norge har lenge etterlyst ordninger som kompenserer vindkraftkommuner for ulemper og bruk av naturressursen. Da Stortinget høsten 2020 behandlet vindkraftmeldingen ba man, etter stort påtrykk fra en samlet kraftbransje og kommunesektor, regjeringen komme tilbake til saken i revidert nasjonalbudsjett.

Den samme alliansen var nylig i møte med politisk ledelse i Finansdepartementet, Olje- og energidepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Budskapet var klart: Pågående og fremtidige konsesjonsprosesser avhenger av ryddige og forutsigbare rammer for ytelser fra utbygger til vertskommune. Både skatteyter og skattemottaker forventer derfor at revidert nasjonalbudsjett inneholder en konkret plan for innføring av naturressursskatt og et veikart for utarbeiding av modell for miljøavgift for vindkraft for fremtidige vindkraftprosjekter.

I et oppdatert posisjonsnotat vil Norwea og Energi Norge understreke betydningen av at regjeringen ikke skyver på problemstillingen, men presenterer et konkret veikart.

Store nasjonale fordeler

– Vindkraft har store nasjonale fordeler, men også lokale ulemper, og mer av det som nå tilfaller storsamfunnet fra selskapsskatt bør tilfalle berørte kommuner. Det har lenge vært enighet om at en omfordelende naturressursskatt må på plass slik tilfellet er for vannkraft. Ordningen må skje utenom inntektsutjevningsordningen og bør innføres allerede nå, sier fungerende adm.dir. i Norwea, Øistein Schmidt Galaaen.

Norwea og Energi Norge understreker at bransjen også selv vil bidra til at mer av verdiskapningen fra fremtidige vindkraftanlegg kan komme lokalsamfunnet til gode gjennom en målrettet miljø- eller produksjonsavgift som forankres i konsesjonsvilkårene for nye prosjekter:

– En miljøavgift eller lignende for nye prosjekter lagt til konsesjonsvilkårene vil gi forutsigbarhet til vertskommuner og virke som en målrettet kompensasjon for lokale ulemper på en ryddig og transparent måte. Det må settes i gang en forpliktende prosess med å vurdere utforming og nivå for en slik avgift, hjemlet i energiloven. Kommunesektor og kraftnæring må involveres i utformingen, sier Heløe.

Utforming av ordningen

Organisasjonene peker på flere viktige hensyn som må tas i utforming av ordningen:

– Det totale kompensasjonsnivået må anses som rettferdig sett fra vertskommunene, samtidig som ordningen ikke må virke for kostnadsdrivende for elektrifisering og industri eller forhindre at samfunnsøkonomisk gode prosjekter kan realiseres. Dette taler for at avgiften får et lønnsomhetsbasert element, sier Øistein Schmidt Galaaen.

Bransjen har altså klare forventninger til at revidert nasjonalbudsjett gir forutsigbarhet til skatteyter og skattemottager. Det vil være svært uheldig for videre fornybarsatsning og næringsutvikling basert på mer fornybar kraft om regjeringen velger å skyve på saken.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: