Nettselskapene får økte inntekter i 2022 – uavhengig av ny prismodell

Nyhet, Strømnett

Publisert

En energimontør arbeider i en kraftmast. Foto

Nettleien skal dekke drift, vedlikehold og investeringer i strømnettet. Foto: Katrine Lunke / Energi Norge

Myndighetene har bestemt at nettselskapene får øke inntektene sine med rundt 2,1 milliarder kroner neste år. Samtidig innføres ny prismodell som gir kundene større mulighet til å påvirke nettleien.

Det er Reguleringsmyndigheten for energi i NVE som bestemmer hvor mye nettselskapene kan fakturere kundene sine gjennom nettleien. Dette er strengt regulert, ettersom selskapene er monopolvirksomheter og kundene ikke kan velge andre leverandører. 
 
Nettleien skal dekke drift, vedlikehold og investeringer i strømnettet. Foreløpige beregninger for 2022 gir samlede inntekter på 19,3 milliarder kroner, mot 17,2 inneværende år. 
 
– Det er spesielt to forhold som bidrar til at inntektsrammen øker fra 2021 til 2022: Økte kraftpriser til å dekke nettap og store investeringer i nettanlegg, sier fungerende direktør Tore Langset i Reguleringsmyndigheten for energi i en pressemelding.

Dette betyr at mange selskaper må øke nettleien for 2022.

Ny prismodell fra 1. januar 

Samtidig innføres en ny prismodell for nettleie som gjør det mulig for kundene å spare penger på å jevne ut strømforbruket gjennom døgnet, og som skal holde nettleien lavest mulig over tid.  

Hensikten er å utnytte det eksisterende strømnettet bedre før vi bygger nye kraftlinjer.

Kristin H. Lind

– Den nye nettleien gir deg større mulighet til å påvirke hva du betaler – både her og nå og i fremtiden. Det vil lønne seg å jevne ut forbruket gjennom døgnet, og det vil være rimeligere å lade elbil trygt om natten. Men vi anbefaler ingen å bruke vaskemaskin og liknende når de sover, sier Kristin H. Lind, direktør for nett og kraftsystem i Energi Norge. 

Innføring av ny nettleie påvirker ikke nettselskapenes samlede inntekter. Den påvirker kun fordelingen av kostnadene mellom kundene. Nettselskapene er opptatt av å skjerme kunder med lavt og stabilt forbruk – typisk i mindre leiligheter – som ikke har mulighet til å endre på forbruket.

Utnytte strømnettet bedre 

– Hensikten med den nye prismodellen er å utnytte det eksisterende strømnettet bedre før vi bygger nye kraftlinjer. Det gir lavest mulig nettleie over tid og mindre miljøinngrep, forklarer Lind.

Det kan sammenliknes med veibygging. Det er dumt å bygge firefelts motorvei for å ta unna noen timer med kø om morgenen, hvis vi kan fordele trafikken utover større deler av døgnet. Slik må vi tenke med strømnettet også, når hele samfunnet skal bruke stadig mer strøm.

Nettselskapene vil sende ut informasjon til kundene sine om innføring av ny nettleie før nyttår.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: