Norge må satse på storskala grønn hydrogenproduksjon

Nyhet, Fornybar produksjon, Forskning

Publisert

Illustrasjon av ferger, båter og havn.

For å sikre tilstrekkelig industriell utvikling anbefales støtte til etablering av elektrolysekapasitet på 1,5 - 2 GW innen 2030. Illustrasjon: Enova/PILOT-E

Et samlet NHO og LO anbefaler satsing på storskala grønn hydrogenproduksjon. Norge må ta markedsandeler og bygge verdikjeder for å sikre tilstrekkelig industriell utvikling.

En rekke organisasjoner og selskaper har overlevert sine felles anbefalinger til Olje- og energidepartementet i forkant av stortingsmeldingen om energiressurser og det tilhørende veikartet for hydrogen. Bak utspillet står LO, NHO, Norsk Industri, Energi Norge og bedriftene Yara, Aker, Statkraft, Hydro, Agder Energi, Akershus Energi og Varanger Kraft.

– Om Norge skal kunne ta en posisjon innen hydrogen som ligner den vi har innen naturgass og krafthandel i dag, trenger vi prosjekter i industriell skala raskt. Derfor anbefaler vi at Norge nå konsentrerer innsatsen om noen få store prosjekter, sier næringspolitisk rådgiver Jon Erling Fonneløp i Energi Norge.

Teknologien er i stor grad på plass, men vi må få opp prosjektene for å starte et marked. Kostnaden for grønt hydrogen er høy i dag sammenlignet med grått, og det vil være mest effektivt å satse på prosjekter som understøtter en eksisterende verdikjede, og som samtidig kan gi volum og læring som bringer kostnadene nedover.

– En slik utvikling vil tjene både norske interesser som eksportører av hydrogen og teknologi, og klimasaken ved å stimulere til raskere gjennomslag for hydrogen, mener Fonneløp.

Gode muligheter i Norge

Norge har sterke forutsetninger for å utvikle en konkurransedyktig verdikjede innen hydrogen:

  • Tilgang på fornybar kraft og store fornybare energiressurser
  • Erfaring med avansert prosessindustri, inkludert produksjon av hydrogen fra elektrolyse
  • Produksjon av elektrolysører og installasjon av komplette elektrolyseanlegg
  • En sterk maritim sektor med betydelig potensial som bruker av grønt hydrogen og ammoniakk

Flere av Energi Norges medlemmer er langt framme i utviklingen av hydrogenprosjekter. Varanger Kraft produserer snart hydrogen med vindkraft fra Ragovidda, Statkraft skal levere hydrogen til Celsas smelteverk i Mo i Rana og BKK har planer på Mongstad for flytende hydrogen til maritim transport. Nylig uttalte også Hydro at de vurderer å produsere grønt hydrogen til i sine industrianlegg.

Det trengs drahjelp

– Grønt hydrogen kan gi en mulig omsetning på 10 milliarder kroner for norske aktører i 2030, så her ligger det betydelige muligheter. Men det trengs drahjelp for å komme i gang, sier Fonneløp.

For å få realisert investeringer i grønt hydrogen er det helt nødvendig å etablere ordninger med både investerings- og driftsstøtte. Selv med betydelige kostnadsreduksjoner for elektrolyseteknologi i årene frem mot 2030, vil det være behov for tunge og svært kapitalkrevende investeringer som derfor må ha statlig hjelp. I tillegg anbefales driftsstøtte ved differansekontrakter i en innledende fase som kan dekke mellomlegget til referanseprisen for de konkurrerende fossile teknologiene vi ønsker å fase ut.

Per i dag har vi et betydelig kraftoverskudd i Skandinavia, og flere steder langs kysten av Norge har vi kraft tilgjengelig for store etableringer av nytt kraftkonsum. Dette gjør det fordelaktig å investere i Norge. Samtidig er mange kraftkrevende prosjekter på tegnebrettet, så på sikt er tilgang på ny fornybar kraft og tilstrekkelig infrastruktur avgjørende for videre vekst i kraftforedlende industri.

– Produksjon av grønt hydrogen er videreforedling av norsk fornybar kraft og kan være en viktig bidragsyter for videre elektrifisering og utslippskutt. Men det haster å få i gang prosjektene, så nå ber vi regjeringen sette konkrete mål i det kommende hydrogenveikartet, avslutter Fonneløp.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: