Norge trenger en strategi for elektrifisering

Slepiner plattformen i Nordsjøen. Foto

Produksjon av olje og gass står for rundt 25 prosent av Norges samlede klimagassutslipp. Foto: Øyvind Gravås and Bo B. Randulff

Debatten om elektrifisering av sokkelen viser at vi trenger en nasjonal strategi for elektrifisering, der vi ser kraftbehov, nettutbygging og virkemiddelapparat i sammenheng, mener Energi Norge.

Olje- og gassindustrien er i full gang med å elektrifisere driften på sokkelen, noe som har skapt debatt om både klimaeffekter og kostnader. Administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge er ikke i tvil om at utslippene må kuttes også i denne sektoren.

– Produksjon av olje og gass står for rundt 25 prosent av Norges samlede klimagassutslipp. Økende pris på utslippskvoter er med på å gjøre elektrisering lønnsomt. Det er ikke lenger noe argument at utslippene bare flyttes et annet sted, ettersom kvotemarkedet stadig strammes inn, sier Kroepelien.

God tilgang på kraft

Han mener Norge vil ha god tilgang på kraft til elektrifisering av både sokkelen, industri på land, transportsektoren og andre viktige formål, så lenge vi lar kraftmarkedet fungere.

– Vi ser nå et kappløp om elektrifisering og utslippsfrie teknologier som er positivt både for klimamålene og for utvikling av nye arbeidsplasser i Norge. Da kan vi ikke sette ulike næringer opp mot hverandre, vi må derimot legge til rette for at det blir kraft nok til alle, sier Kroepelien.

Regjeringen har varslet en stortingsmelding om energiressurser i løpet av våren. Energi Norge mener denne må følges opp med en elektrifiseringsstrategi som ser behovet for ny kraftproduksjon, nettutbygging og stimuleringsordninger for utslippsfrie energiløsninger i sammenheng.

Raskere nettprosesser

– Vi må ha tillit til at markedet vil levere den kraften som trengs. Men da kan vi ikke stenge for konsesjonsbehandling av vindkraft på land, mens vi venter på havvindprosjekter som kanskje vil være på plass om fem til ti år. Markedet må gis mulighet til å respondere raskere, sier Kroepelien.

Den største utfordringen blir imidlertid å sikre tilstrekkelig kapasitet i strømnettet til de mange elektrifiseringsprosjektene som planlegges. Her må tempoet opp og kostnadene ned, og regningen fordeles på en måte som både næringsliv og privatkunder kan leve med. Ettersom nettutviklingen er monopolstyrt, er det ekstra behov for mer effektive planer og konsesjonsprosesser.

Energi Norge mener en nasjonal elektrifiseringsstrategi må legge hovedvekt på følgende:

  • Stimulere rask nok vekst i etterspørsel etter utslippsfrie løsninger i Norge, på en måte som samtidig gjør omstilling attraktivt for forbrukere og sikrer langsiktig sosial aksept.
  • Legge til rette for at kraftmarkedet kan respondere på økt etterspørsel av fornybar energi, og infrastruktur til nye behov raskt nok og på en mest mulig kostnadseffektiv måte.
  • Skape ny og i hovedsak eksportrettet næringsvirksomhet knyttet til produksjon, transport og forbruk av elektrisitet, hydrogen og ammoniakk.

Les mer i Fornybarometeret 2021, side 55-56.

Jan Arne Wold / Equinor

Webinar 27. april: Elektrifisering av oljesektoren

Fornybaren om elektrifisering av norsk sokkel

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: