Nye vilkår for tilknytning legger til rette for elektrifisering

Nyhet, Strømnett, Strømmarked

Publisert

Stavanger sentrum og havna. Foto

Illustrasjonsfoto fra Stavanger havn. Foto: Lyse

Olje- og energidepartementet tillater nå også forbrukskunder å tilknyttes nettet med vilkår om utkopling og redusert forsyning. Dette legger til rette for raskere elektrifisering, mener Energi Norge.

Beste praksis for nettilknytning

For at Norge skal redusere sine klimagassutslipp må vi bruke mer strøm til transport av mennesker og varer og i næringslivet. Bedre dialog og tidlig involvering er nøkkelen til å lykkes med elektrifisering

OED vedtok nylig en endring i NEM-forskriften som gir gjør det mulig å inngå avtaler om tilknytning av nytt forbruk på vilkår. Tilknytningsvilkår om utkopling og redusert strømforsyning innebærer at forbruk kan tilknyttes nettet raskere samtidig som unødvendige nettinvesteringer unngås. Dette er til fordel for både nettselskap, den enkelte fleksible kunde og alle brukerne av nettet. Det er svært positivt at det blir lov allerede fra 15. april.

– For eksempel elektriske ferger har uansett back-up tilgjengelig, derfor kan de akseptere en redusert forsyningssikkerhet. Da unngår de å måtte betale anleggsbidrag for nytt nett, men vil i all hovedsak likevel ha strømforsyning så å si alle timer i året. Det er vinn-vinn både for kundene og nettselskapet, sier næringspolitisk rådgiver i Energi Norge, Vivi Mathiesen.

– En av fordelene ved de foreslåtte vilkårene er at kostnadene ved ordinær tilknytting blir synlige for forbrukerkunden samtidig som kunden har mulighet til å velge bort ordinær tilknytting og heller knyttes til på vilkår om utkopling eller redusert forsyning. Det er også viktig å si at dette er frivillige avtaler og at det i gjelder de litt større kundene, sier Kristin H. Lind, direktør for Nett og Kraftsystem i Energi Norge.

Fleksible kunder blir viktig i elektrifiseringen

– Vi tror dette bidrar til en bevisstgjøring som kan gjøre kunden mer tilbøyelig til å agere fleksibelt. Dette er også positivt for fremvekst av markedsløsninger for fleksibilitet, sier Vivi Mathiesen.

Tilknytning av forbruk på vilkår om utkopling eller redusert forsyning innebærer at nettet kan dimensjoneres lavere enn ellers fordi enkelte kunder kan koples ut når kapasiteten i nettet er presset. Dette vil bidra til å holde nettinvesteringene nede og dermed spare samfunnet for store beløp når forbruksveksten knyttet til elektrifisering forsynes fra nettet. 

– Fornybarnæringen ser allerede på hvordan vi kan fremme virkemidler som kan utløse fleksibilitet og på den måten bidra til ordninger som sikrer at forbrukskunder (eller grupper av forbrukskunder) kan agere fleksibelt, sier Vivi Mathiesen, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge.

Med betydelig forbruksvekst og samtidig tilvekst av mye uregulerbar energiproduksjon, er det ikke usannsynlig at nytt forbruk i større grad vil tilpasse seg produksjon og overskuddsområder enn i dag. Det ferske vedtaket fra departementet støtter denne utviklingen.

Agder Energi Nett ser besparelser
Astrid Hilde, seniorrådgiver samfunnskontakt i Agder Energi Nett. Foto

Astrid Hilde, seniorrådgiver samfunnskontakt i Agder Energi Nett AS.

Et av selskapene som gleder seg over nyheten er Agder Energi Nett. Selskapet forteller at for eksempel havner som med dette kan velge elektrifisering uten store kostnader.

− Agder Energi Nett har dialog med flere større kunder som ønsker mulighet for å knytte nytt stort uttak til et nett som ikke har tilstrekkelig kapasitet til å kunne levere ønsket effekt til enhver tid. Kundene ønsker å knytte seg til dagens nett og bruke den kapasiteten som er tilgjengelig, og aksepterer utkobling eller reduksjon i uttak når forholdene i nettet tilsier det, forteller Astrid Hilde, seniorrådgiver samfunnskontakt i Agder Energi Nett.

Hun legger til at Agder Energi Nett tok saken opp med NVE ved RME i 2020, som igjen anmodet Olje- og energidepartementet (OED) om å endre regelverket slik at denne type avtaler skal være tillatt.

– Vi oppfatter det slik at vårt innspill har illustrert behovet for muligheten til å inngå slike avtaler, og at dette har vært en del av bakgrunnen for RMEs anmodning. Forskriftsendring som nå kommer vil gi oss muligheten til å utnytte nettet bedre og investere mindre, til beste for alle brukerne, sier Astrid Hilde.

– Alle sparer på å bygge riktig nett til riktig tid, og ikke minst er det også store besparelser for miljøet, sier Astrid Hilde.

Arrangementer

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: