Innhold

Nytt skatteregime gir økte vannkraftinvesteringer

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Administrerende direktør i Energi Norge, Knut Kroepelien, er fornøyd med at skatteendringer har gitt et løft for nyinvesteringer i vannkraft.

I statsbudsjettet for 2021 vedtok Stortinget å innføre en kontantstrømskatt for nye vannkraftprosjekter, hvor investeringskostnaden kommer til fradrag umiddelbart. Resultatene har ikke latt vente på seg.

– Jeg er svært fornøyd med at skattegrepet allerede har gitt et løft for nyinvesteringer i vannkraft, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.  

Det ble jubel i fornybarnæringen da regjeringen etter press fra opposisjonen på Stortinget foreslo skatteendringer som gjør det mer lønnsomt å modernisere og utvide eldre kraftverk. 

– Elektrifiseringen av Norge vil fortsette med full styrke de neste årene, og er helt nødvendig om vi skal oppnå målene om kraftig reduserte utslipp i tråd med Paris-avtalen. Derfor er det helt nødvendig med oppgraderinger som gir oss mer kraft, sier Kroepelien.  

Et prosjekt som nå blir lønnsomt, er oppgraderingen av Høgefoss kraftstasjon i Nissedal i Telemark. Det ene av to aggregater i stasjonen er fra 1936 og har opplevd betydelige driftsproblemer. Det er behov for utskifting på grunn av alder og at anlegget ikke kan mate inn produksjon etter at kraftnettet i området nå er oppgradert. Et nytt aggregat vil øke produksjonen med 5,9 GWh til 19,5 GWh, og prislappen ligger rundt 75 millioner kroner. 

Store ringvirkninger lokalt 

– Når Agder Energi skal ta stilling til når og hvordan en utskifting av aggregatene i Høgefoss skal skje, har skatteregimet stor betydning. En kontantstrømskatt for nye investeringer er definitivt med på å øke sannsynligheten for at investeringen blir gjennomført, sier Jakob Hovet, som er divisjonsdirektør for eierforvaltning i Agder Energi. 

Hovet peker også på ringvirkningene som et vannkraftprosjekt som dette medfører.  

– Med en investeringskostnad på om lag 75 millioner kroner, vil et slikt prosjekt ha store innslag av lokale entreprenører. Det vil dermed også kunne gi betydelig sysselsetting og verdiskaping hos selskaper i regionen. I tillegg vil det skape økt økonomisk aktivitet hos lokale tjenestetilbydere som hotell, cateringvirksomhet og lignende, sier Hovet.  

Børster støv av gamle planer 

Også BKK børster nå støv av planer som tidligere har blitt lagt bort på grunn av manglende lønnsomhet. I første omgang gjelder det mindre overføringer til allerede utbygde vassdrag. Bruttolisten er på rundt 125 GWh, og investeringspotensialet opp mot 500 millioner kroner.  

Hafslund Eco er blant selskapene som har investert mest de senere årene, både i nye vannkraftverk og modernisering av eldre. Bare i perioden 2018-2021 har de ferdigstilt seks utbygginger som til sammen gir en  TWh (milliard kilowattimer) ny kraftproduksjon. Den nye skatteordningen slår meget gunstig ut for flere prosjekter, ifølge selskapet.   

Kapitaltilgang fortsatt utfordrende 

– Kontantstrømskatt gjør nye investeringer mer lønnsomme, men det er fortsatt utfordrende å skaffe kapital, ettersom eksisterende kraftproduksjon skattlegges så hardt. Vi ser frem til at regjeringen vil evaluere endringene og komme tilbake med ytterligere grep slik Stortinget ba om i budsjettet for 2021, sier Kroepelien. 

  

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: