Innhold

OED gjenåpner for vindkraftsøknader

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Foto:Vindmølle

Regjeringen må få på plass en bedre økonomisk kompensasjon til kommunene ved utbygging av vindkraft, uten at det rammer lønnsomheten i eksisterende kraftverk. Foto: Camilla M. Granheim

Olje- og energidepartementet gjenåpner for behandling av konsesjonssøknader om vindkraft på land, hvor det har vært full stans i over to år. Forutsetningen er at vertskommunene anmoder om det.

Det fremgår av et brev fra departementet til NVE i forrige uke.

OED viser til stortingsmeldingen Vindkraft på land som inneholder en del forslag som kan implementeres umiddelbart i de sakene der behandlingen gjenopptas. Dette gjelder blant annet tydeligere konsesjonsvilkår knyttet til viktige miljøverdier, maksimal turbinhøyde og krav om minsteavstand til bebyggelse og andre installasjoner.

– Det er bra at OED gjenåpner for konsesjonsbehandling. Vindkraft på land er den rimeligste kilden til ny fornybar energi, som vi trenger mer av i omstillingen av Norge. Det bør fortsatt være mulig å bygge vindkraft der kommunene er positive og miljøkonsekvensene er akseptable, sier direktør Eivind Heløe i Energi Norge.

Han minner samtidig om at regjeringen må få på plass en bedre økonomisk kompensasjon til kommunene, uten at det rammer lønnsomheten i eksisterende kraftverk. Forslaget som ble lagt frem i revidert nasjonalbudsjett tidligere i år slår uheldig ut.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: