Innhold

Plan for ladeinfrastruktur avgjørende for transportsektoren

Nyhet, Strømmarked

Publisert

En lastebil og en personbil lader med strøm og et elfly flyr på himmelen.Illustrasjon.

I planleggingen av det fremtidige transportsystemet må huske å innvolvere strømnettselskaper tidlig i prosjektet med tanke på utbygging av mer nett. Illustrasjon: Hanne Berkaak / Byhands

Regjeringens forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2021-2033 innebærer investeringer på til sammen godt over 1000 milliarder kroner. I perioden skal også utslippene halveres.

Transportsektoren skal over på strøm, hydrogen og ammoniakk og det skal skje raskt.

–  Vi er veldig glade for at det legges opp til å halvere utslippene i transportsektoren, og at strøm, hydrogen og ammoniakk anerkjennes som de viktigste løsningene, sier prosjektleder for elektrifisering i Energi Norge, Kristian Blindheim.

Nettkapasitet et knapphetsgode

Energi Norge har spilt inn et behov for en nasjonal plan for ladeinfrastruktur som del av en helhetlig nasjonal elektrifiseringsstrategi. Elektrifiseringen av Norge innebærer en enorm koordineringsjobb der ladeinfrastruktur i havner, på flyplasser og langs veier må koordineres med tilgjengelig nett og eventuelt bygging av nytt nett. Samtidig må en rekke aktører som tidligere ikke har hatt behov for å forholde seg til kraftsystemet nå gjøre nettopp det - slik som kollektivselskaper, rederier, Vegvesenet, Avinor, aktører innen parkeringsbransjen med flere.

– Det anerkjennes i NTP at planlegging av transport og strømtilgang skal sees i sammenheng. Det er bra. Men vi er litt urolige for om dette perspektivet får stor nok oppmerksomhet i planleggingen av det fremtidige transportsystemet. Vi må huske at nettkapasitet er et knapphetsgode som det tar tid å utvikle. Dette må gjøres på en god og koordinert måte der nettselskapene involveres tidlig og grundig. Dette kan spare oss for store beløp og gjøre overgangen til strøm enklere, påpeker Blindheim.

Nye eksportrettede næringer

På hydrogenfeltet står Norge i en situasjon der det er behov for både støtte til hydrogenkjøretøy og fyllestasjoner. Det ene kommer ikke uten det andre.

– Vi trenger en tydeligere involvering fra myndighetene med tanke på etablering av hydrogeninfrastruktur. Uten det er jeg redd vi blir stående på stedet hvil, sier Blindheim.

Nasjonal transportplan innebærer enorm statlig pengebruk og gir muligheter for å bygge tidlige markeder på noen teknologiområder der vi vet at Norge har store muligheter for å bygge nye eksportrettede næringer, mener Blindheim i Energi Norge. Dette mulighetsrommet anerkjennes i NTP.

– Det vi savner er en anerkjennelse av at det ligger betydelige muligheter for innovasjon i grensesnittet mellom transportsektor og kraftsystem. Dette kan både innebære bedre og billigere løsninger i Norge og betydelig ny eksportrettet næringsvirksomhet, sier Kristian Blindheim.  

Stortingsmeldingen om ny transportplan ble lagt fram 19. mars 2021. Planen skal bidra til et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: