Regjeringen viser vei for elektrifisering og nettutbygging

Knut Kroepelien, Administrerende direktør i Energi Norge

Administrerende direktør i Energi Norge, Knut Kroepelien.

Strømnettet må bygges ut i langt raskere tempo, om vi skal klare å levere kraft til elektrifisering og industriutvikling i Norge. Stortingsmeldingen som ble presentert i dag svarer på mange av utfordringene, mener Energi Norge.

– Vårt førsteinntrykk er at regjeringen nå legger til rette for kraft til den omstillingen Norge må igjennom for å kutte utslipp og skape nye grønne arbeidsplasser. Vi er særlig fornøyde med at det kommer en elektrifiseringsstrategi. Det er noe vi har etterlyst og dette er et godt utgangspunkt, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.  

I dag kan det ta opptil ti år å få konsesjonsbehandlet og bygget en ny kraftlinje. Regjeringen har nå nedsatt et ekspertutvalg for å få opp tempoet, mens kostnadene skal holdes nede. 

– Det er betydelige ønsker om levering av fornybar energi som nettselskapene ikke klarer å innfri med dagens regulering. Derfor er det svært positivt at utvalget skal se på tiltak her. Men vi kan ikke sitte stille og vente på utvalgets arbeid det neste året. Vi må jobbe parallelt med raskere beslutninger og mer kundevennlige prosesser, sier Kroepelien. 

Smartere bruk av nettet 

Det er mulig å utnytte det eksisterende strømnettet betydelig bedre enn i dag. Løsninger som kan optimalisere driften er tilgjengelige og kan tas i bruk raskt. De kan bidra både til raskere tilknytninger og at elektrifiseringen blir billigere enn den ellers ville ha blitt. Meldingen peker på at nettselskapene må få sterkere insentiver til å ta i bruk slike løsninger.  

Energi Norge er fornøyd med at det innføres en ny prismodell for nettleie som vil gjøre det mer lønnsomt for husholdningene å fordele strømforbruket over flere av døgnets timer, for eksempel ved å lade elbil om natten og ta i bruk smarthjem-teknologi. 

– Når hele Norge skal gå på strøm, må vi raskt og effektivt utvikle strømnettet, øke etterspørselen etter nullutslippsteknologi og gjøre elektrifisering til en av de største norske eksportnæringene. Nå har vi et godt utgangspunkt for å gjøre den jobben, sier Kroepelien. 

Hydrogenveikartet legger en god plan for knutepunkter og industrisatsing for eksport, men gir ikke konkrete produksjonsmål eller bevilgninger. Nå er vi helt avhengige av at politikerne følger opp med vedtak og virkemidler for at dette skal lede til verdiskaping. 

Oppfordrer til politisk samling 

Energi Norge oppfordrer de politiske partiene til å følge opp innholdet i stortingsmeldingen, uansett hvem som blir sittende med regjeringsmakt til høsten. 

– Vi har så kort tid på oss til å omstille Norge, at vi ikke kan la dette viktige arbeidet smuldre opp i valgkamp og markeringspolitikk. Vi trenger bred enighet om viktige tiltak for å utvikle Norge som energinasjon, nå klimamålene og sikre langsiktig næringsutvikling, sier Kroepelien.   

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: