Innhold

Støtter tiltak for mer kundevennlig strømhandel

Nyhet, Strømmarked

Publisert

En mann og en dame er på kjøkkenet og ser på en PC. Foto

Det er viktig at kunden får god og riktig informasjon om endring i avtalevilkårene i strømavtalen sin, fortrinnsvis på SMS eller e-post. Foto: Shuraeva / Pexels

Oslo Economics rapport "Tiltak for et effektivt sluttbrukermarked for strøm" samsvarer i stor grad med kravene i bransjens egen sertifiseringsordning, Trygg strømhandel, mener Energi Norge.

Energi Norge stiller seg i hovedsak positiv til de foreslåtte tiltakene i rapporten, som er bestilt av Reguleringsmyndigheten for energi (RME). Rapporten tar for seg flere sider av utfordringene i sluttbrukermarkedet, og foreslår en rekke tiltak som bør utredes. Vi kan nevne krav til standardisert prisopplysning, krav om prislister hos strømleverandørene, om det bør innføres separat fakturering av strøm og nettleie og om enkelte produkter bør forbys.

Viktig at kundene blir hørt

– Energi Norge har gitt sine innspill til RME, hvor vi i hovedsak støtter at forslagene utredes nærmere. Samtidig påpeker vi at det er viktig at også kundene blir hørt i de videre utredningene, hvor kundevennlighet likestilles med de mer samfunnsøkonomiske vurderingene som er gjort, sier næringspolitisk rådgiver Ulf Møller i Energi Norge.

Rapporten peker på flere utfordringer i sluttbrukermarkedet: Et vell av kampanjetilbud, uklare regler om varsling av prisendringer og produkter hvor ikke alle priselementer er varslet godt nok. Flere klagesaker har vært behandlet av Forbrukertilsynet, som har innskjerpet praksisen på flere områder, blant annet skriftlig varsling om prisendringer på kundens valgte kanal.

– Det er viktig at kunden får god og riktig informasjon om endring i avtalevilkårene, fortrinnsvis på SMS eller e-post. Dette er helt i tråd med kravene i ordningen Trygg strømhandel som ble lansert tidligere i år, sier Møller.

Slå hardere ned på lovbrudd

Rapporten er også tydelig på at myndighetene har "sviktet" når det gjelder oppfølging og sanksjonering av lovbrudd. Dette har Energi Norge påpekt og etterlyst lenge.

Rapporten og ordningen Trygg strømhandel har tidligere vært diskutert i et møte med Forbrukerrådet, Forbrukertilsynet, Konkurransetilsynet og RME, hvor det var stor enighet om at rapporten påpekte viktige utfordringer for kundene i sluttbrukermarkedet og at det var behov for endringer. Energi Norge og Distriktsenergi fikk ros for initiativet med Trygg strømhandel, men det ble understreket at det også vil være behov for å justere reguleringen.

 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: