Svenskene tar grep for raskere nettutbygging

Nyhet, Strømnett, Strømmarked

Publisert

En mann jobber ute ved nettstasjon om vinteren. Foto

I Sverige vil regjeringen forenkle regler og prosesser for konsesjon til nytt nett. Foto: Kenneth Paulsson

Den svenske regjeringen vil skynde på elektrifiseringen ved å forenkle regler og prosesser for konsesjon til nytt strømnett. Dette bør norske myndigheter la seg inspirere av, mener Energi Norge.

Den svenske regjeringen besluttet i forrige uke å forenkle konsesjonsprosessene for nettutbygging, for å oppnå raskere utbygging av kraftlinjer.

– Dette er den største tidsbesparingen for nettutbygging som er gjort siden Sverige fikk strøm, sier energiminister Anders Ygeman i en pressemelding.

Sverige tar høyde for en dobling av strømforbruket i årene som kommer, og vil halvere saksbehandlingstiden for nye nettkonsesjoner. Nettselskapene skal også få større fullmakt til å bygge uten å søke konsesjon i sine områder.

Energi Norge mener norske myndigheter bør la seg inspirere av den svenske modellen, for å sikre at elektrifisering og nye industriprosjekter får tilgang til strømnettet raskt nok.

Trenger raskere prosesser

– Dette er i tråd med hva vi har spilt inn til Olje- og energidepartementet tidligere. Vi mener også at OED og NVE bør få økte ressurser til saksbehandling, sier Kristin H. Lind, direktør for nett og kraftsystem i Energi Norge.

Norge står midt oppe i en elektrifisering av samfunnet, med behov for betydelige investeringer i nye nettanlegg. Tiden fra en planlegger utbyggingen av strømnettet til det står klart må skje raskere enn i dag.

– Med dagens tempo kan vi tape inntekter fra ny næring og sakke akterut i arbeidet med å redusere utslipp blant annet i transportsektoren, mener Lind.

Etterlyser nasjonal strategi

Energi Norge har etterlyst en nasjonal elektrifiseringsstrategi slik at Norge kan lykkes med den grønne omstillingen og legge til rette for grønn verdiskapning. Gjennom arbeidet med energipolitisk plattform i NHO peker vi blant annet på behovet for å korte ned ledetidene på nettutbygging. Et av forslagene for å få til dette handler om forenkling av konsesjonsprosessene for nytt nett, slik svenskene nå foreslår.

I Norge er det kamp mellom kommuner om å tiltrekke seg nye næringer som gir lokale arbeidsplasser. Med vedtaket i Sverige er det risiko for at bedrifter velger å etablere seg der framfor Norge. Elleve nettsjefer sendte i mars et brev til departementet og ba om en helhetlig strategi for elektrifisering for å gjøre Norge mer attraktivt for ny industri.

Arrangementer

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: