Trenger raskere utbygging av strømnettet

Nyhet, Strømnett

Publisert

Kraftmaster på Vestlandet. Foto

Vi trenger en raskere utbygging av strømnettet.

Det er bra at regjeringen nedsetter et ekspertutvalg for å svare på hvordan strømnettet kan utvikles raskere og til en lavere kostnad for kundene. Nettet vil være den mest kritiske faktoren for å lykkes med elektrifisering og industriutvikling de kommende årene, mener Energi Norge.

I dag ble det kjent at Olje- og energidepartementet vil nedsette et utvalg som skal vurdere utvikling av strømnettet, under ledelse av Enova-direktør Nils Kristian Nakstad. Dette blir et viktig bidrag til arbeidet med en helhetlig elektrifiseringsstrategi for landet, som Energi Norge har etterlyst. 

– Nettkapasiteten er den mest kritiske faktoren for elektrifiseringen av Norge. Strømnettet vil være nøkkelen til både klimatiltak, industriutvikling og nye arbeidsplasser over hele landet. Da må vi kunne bygge ut nettet raskere enn i dag, samtidig som vi ser på hvordan det eksisterende nettet kan utnyttes mer effektivt, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.  

- Dagens nett kan utnyttes bedre

Han viser til at det i dag kan ta mer enn 10 år fra en ny kraftlinje planlegges, til myndighetene gir konsesjon og nettet er ferdig bygget. Samtidig merker nettselskapene en voldsom pågang fra aktører innen elektrisk transport, batteri- og hydrogenproduksjon, datalagring og annen industri. 

– Det er betydelige ønsker om levering av fornybar energi som nettselskapene ikke klarer å innfri med dagens regulering og tidkrevende konsesjonsprosesser. Derfor er det svært positivt at utvalget skal se på tiltak her. Men vi kan ikke sitte stille og vente på utvalgets arbeid det neste året. Vi må jobbe parallelt med raskere beslutninger og mer kundevennlige prosesser, sier Kroepelien. 

Han peker samtidig på behovet for å holde kostnadene så lave som mulig gjennom samfunnsøkonomisk effektive løsninger, ettersom strømnettet betales av brukerne. 

– Ved siden av behovet for å bygge nytt nett raskere, er det et stort potensial for å utnytte kapasiteten i dagens nett bedre. Da trenger vi mer fleksible styrings- og informasjonssystemer. Paradokset er at nettselskapene straffes økonomisk for å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger som kan redusere kostnader. Her må det gjøres noe med regelverket, fastslår Kroepelien. 

Som representant for nettselskapene i utvalget sitter konserndirektør i Glitre Energi, Tore Morten Wetterhus.  

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: