Knut Kroepelien i Energi Norge og Stein Lier-Hansen i Norsk Industri. Foto

Acer truer verken strømpriser eller arbeidsplasser

Nyhet, Fornybar produksjon, Strømmarked

Publisert

Vi må nesten be både Sp og Rødt om å slutte å dytte industrien foran seg i Acer-saken, skriver Knut Kroepelien og Stein Lier-Hansen i dette innlegget.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum argumenterer i Dagbladet 7. april for at Norge bør trekke seg ut av EUs energibyrå ACER. Vedum hevder at EU ønsker kontroll over vår kraftpolitikk og at Norges deltakelse i ACER er en trussel mot den kraftforedlende industrien. De samme påstandene fremmes for tiden også av Rødt.

Vi må nesten be de to partiene slutte å dytte industrien foran seg i denne saken. Den kraftforedlende industrien vil være svært dårlig tjent med at Norge trekker seg ut av det europeiske energisamarbeidet, inkludert ACER. Kraftutveksling og energisamarbeid bidrar til forutsigbarhet og trygg tilgang på kraft uavhengig av vær og vind. ACER kontrollerer at spillereglene følges og sikrer at små og store land likebehandles. Dette er bra.

Norge bestemmer selv over forvaltningen av våre energiressurser

Valg av energiløsninger, utbygging av kraftressursene og nye kraftkabler til våre naboland er fullt og helt opp til Stortinget. Det er norske myndigheter som bestemmer om det skal gis konsesjon. Disse prinsippene ligger til grunn både i EU og EØS. For norsk industri, som er energiintensiv og vannkraftbasert, er dette sentralt. Videreforedling av våre energiressurser er avgjørende for en fremtidsrettet norsk industri og norske arbeidsplasser. ACER har ingen beslutningsmyndighet over norske strømpriser.

Norske industribedrifter er avhengige av forutsigbarhet og trygghet for krafttilgang

Energi er en handelsvare i EØS, og industrien ønsker et markedsbasert system for kraft og kraftutveksling. Slik får vi utnyttet naturressursene best, sikret tilgangen til kraft og lagt grunnlag for verdiskaping i både fornybarnæring og kraftforedlende industri. Men da er det viktig med regler som sørger for at dette fungerer og gir like betingelser for alle. Det gir oss forutsigbarhet og trygghet.

Energisamarbeidet i EØS og ACER gir oss medinnflytelse, og tvister kan løses på bakgrunn av regler som både store og små land må respektere. Felles regler og standarder gir også fornybarnæringen et marked for de elektrifiseringsløsningene vi nå utvikler til norske kunder, et marked som kan doble omsetningen i næringen.

Korrekt informasjon om det europeiske energisamarbeidet er avgjørende

Energiforsyning er sentralt for alle land i Europa. Norsk Industri og Energi Norge mener at vi må diskutere europeisk energipolitikk på basis av fakta. Derfor har vi bedt et uavhengig forskningsmiljø, Fridtjof Nansens Institutt (FNI), å se på hvilke rammer som gjelder for dette samarbeidet. Med utgangspunkt i rapporten fra FNI har Norsk Industri laget en rekke spørsmål og svar om temaet.

EØS-avtalen er avgjørende for videreutviklingen av den kraftforedlende industrien. Energisamarbeidet og ACER er ikke til hinder for at vi også i fremtiden kan ha tilgang til rikelig med grønn kraft i Norge.

Stein Lier-Hansen, administrerende direktør, Norsk Industri

Knut Kroepelien, administrerende direktør, Energi Norge

Innlegget ble først publisert i Dagbladet, 13. april 2021.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: