Innhold

Uheldig løsning for vindkraftskatt til kommunene

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Roan vindpark på fjellet med en vei opp til vindmøllene. Foto

Roan vindpark. Foto: Ole Martin Wold

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å innføre en ny avgift for både fremtidige og eksisterende vindkraftverk. Energi Norge støtter at kommunene skal ha større inntekter fra vindkraften, men mener det er svært uheldig å belaste anlegg som allerede er bygget.

Stortinget vedtok i fjor endringer i konsesjonsbehandlingen for vindkraftverk, som skal gi kommunene større medbestemmelse. Samtidig ble det vedtatt å innføre ordninger som gir kommunene økte inntekter fra vindkraftanlegg, noe Energi Norge og fornybarnæringen har støttet.

– Vi mener det er helt riktig at kommunene skal ha en større del av verdiene som skapes i vindkraftverkene. Men den nye avgiften må gjelde for nye anlegg, ellers får eksisterende kraftverk en uforutsett kostnad som kan ødelegge økonomien. Fornybarnæringen trenger forutsigbare rammevilkår, og regjeringen foreslår nå det motsatte, sier direktør Eivind Heløe i Energi Norge.

Ønsker naturressursskatt for vindkraftverk

Energi Norge mener at kompensasjonen til kommunene bør komme som bidrag både fra staten og vindkraftselskapene. Det kan løses ved at det innføres en naturressursskatt for alle vindkraftverk etter samme modell som for vannkraften, hvor kostnaden kommer til fradrag i utlignet inntektsskatt. En eventuell produksjons- eller miljøavgift slik regjeringen foreslår, må kun gjelde fremtidige prosjekter. Dette er forhold Energi Norge vil vektlegge i høringsprosessen.

– Elektrifisering av samfunnet og nye industriprosjekter vil kreve betydelig mer fornybar energi i årene som kommer. Da må vi legge til rette for en skånsom utbygging av vindkraft også på land, i tråd med nye konsesjonsregler og i tett samarbeid med kommunene, avslutter Heløe.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: