Viktig avklaring om offentlighetsloven

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Gulating lagmannsrett. Foto

BKK vant i Gulating lagmannsrett i ankesaken om morselskap i et energikonsern er omfattet av offentlighetsloven.

BKK vant i Gulating lagmannsrett i ankesaken om morselskap i et energikonsern er omfattet av offentlighetsloven.

Det har vært flere "runder" både i forvaltningen og i domstolene i spørsmålet om offentlig kontrollerte morselskap i energikonsern der datterselskapene driver kommersiell virksomhet er omfattet av offentlighetsloven. Tirsdag denne uken tok kraftbransjen, med BKK i spissen, et stort steg videre mot å vinne kampen for godt. 

–  Det er oppløftende å se nok en seier i domstolen, og det er en viktig seier! Energikonsern er markedsaktører og ikke forvaltningsmyndigheter, sier Toini Løvseth, direktør for marked, elektrifisering og kunder i Energi Norge.  

Markedsaktører og ikke forvaltningsmyndigheter 

Forvaltningspraksis har spriket i alle retninger. Både TrønderEnergi og BKK har vært i retten i tilsvarende saker. I behandlingen i tingrettene i Oslo og Bergen kom rettene til motsatt konklusjon om hvorvidt morselskaper i energikonsern er omfattet av offentlighetsloven. Oslo tingrett valgte å ikke legge vekt på avgjørelsen i Bergen tingrett. De kom til motsatt resultat uten å tvile. BKK anket avgjørelsen fra Bergen tingrett, og i Gulating lagmannsrett vant BKK gledelig frem. 

Energi Norge har hele tiden ment at morselskaper i energikonsern ikke er omfattet av offentlighetsloven, og har bidratt med råd og hjelp underveis i striden. Energibransjen, som Energi Norge representerer, består av nettselskaper, kraftprodusenter, omsetningsselskaper, fiberselskaper og entreprenører som i hovedsak er offentlig eid (mer enn 50 %). Alle, bortsett fra nettselskap som er strengt regulert, konkurrerer med private aktører i markedet. 

Mange store energiselskap i Norge er organisert som konsern med et morselskap på toppen, kontrollert av det offentlige. Hvis slike konsern skulle falle inn under offentlighetsloven, ville det svekket konkurranseevnen sammenliknet med det øvrige private næringslivet. At kraftkonsernene pålegges uforholdsmessig tyngende konkurranseulemper, tjener ikke den avgjørende overgangen til et nullutslippssamfunn. Det vil derimot fungert som en brems i å være en aktiv pådriver i arbeidet med det grønne skiftet. Dette legger også lagmannsretten til grunn i sin vurdering- og Energi Norge er helt enige! 

Medlemsfordel

Våre medlemmer har rett på vederlagsfri juridisk rådgiving inntil 1,5 timer per år per sak. Henvendelser vil bli koordinert og fordelt avhengig av spisskompetanse, satsingsområder og kapasitet.

Nina H.von Hirsch er juridisk koordinator for avtalene med advokatbyråene Haavind og Wikborg Rein.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: