Dramatisk økning i nettleie forhindret

Nyhet, Strømnett, Strømmarked

Publisert

Her er fra høyre Trygve Slagsvold Vedum, Terje Aasland, Trond Skjellerud, adm dir Elvia, Kristin H. Lind direktør nett og kraftsystem, Energi Norge og Mona Adolfsen, næringspolitisk rådgiver Samfunnsbedriftene.

fra høyre Trygve Slagsvold Vedum, Terje Aasland, Trond Skjellerud, adm dir Elvia, Kristin H. Lind direktør nett og kraftsystem, Energi Norge og Mona Adolfsen, næringspolitisk rådgiver Samfunnsbedriftene.

Nettselskapene har så langt i år lagt ut flere milliarder på vegne av kundene. Nå er en løsning på plass som skåner strømkunder for flere tusen kroner i økte kostnader.

Nettselskapene i Sør-Norge har som følge av de ekstraordinære strømprisene hatt en for lav nettleie ut til kundene sine. Dette skjer samtidig som Statnett har flere milliarder kroner i flaskehalsinntekter. Frem til i dag så det ut som flere var nødt til å øke nettleien med flere tusen kroner per husstand, men dette er nå avverget.

Energi Norge og nettselskapene har i flere uker jobbet for at Statnetts flaskehalsinntekter skal tilbakeføres til kundene i nettet raskere enn dagens prosesser legger opp til. Gjennom god dialog med bransjen, Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og Olje- og energidepartementet (OED), unngår man nå en situasjon der forbrukere og næringsliv ville fått en enorm tilleggsbelastning på toppen av de høye strømprisene.

– Vi er veldig fornøyd med at regjeringen har kommet med denne løsningen. Alternativet hadde blitt en kraftig økning i nettleien for befolkning og næringsliv, som nå er avverget ut året. Nettselskapene får tilført flere milliarder de så langt har lagt ut for kundene gjennom sommeren, sier Kristin H. Lind, direktør for nett og kraftsystem i Energi Norge. 

Nettselskapene har i lang tid utsatt å øke nettleien, i håp om at en løsning skulle komme på plass. Nå tilbakeføres mellom 6 og 10 milliarder kroner av Statnetts flaskehalsinntekter, melder OED.

– Ingen er tjent med en høyere nettleie nå, hverken nettselskap eller kunder. Det er veldig positivt at forbrukere og næringsliv skånes for denne belastningen på toppen av de allerede ekstraordinære strømprisene, sier Lind.

Fakta om nettap

  • Energien møter naturlig elektrisk motstand i strømnettet, som gjør at opptil fire prosent av strømmen forsvinner i det lokale distribusjonsnettet på vei ut til kundene.
  • Denne strømmen må nettselskapene kjøpe til spotpris på kraftbørsen, slik at det er balanse mellom forbruk og produksjon i nettet. Kostnaden legges til på nettleien.
  • Ifølge nettavisen Europower kostet nettapet nasjonalt fem milliarder kroner i 2021. Dette beløpet blir betydelig høyere i 2022 grunnet den høye strømprisen.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: