Energi Norge etablerer medlemsnettverk for compliance

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Taster på en kalkulator.

Foto: kite_rin - stock.adobe.com

Regelverket for fornybarnæringen er omfattende, og det stilles stadig strengere krav til næringen på nye områder. Energi Norge etablerer nå et medlemsnettverk for compliance-eksperter i næringen.

Fornybarnæringen er en strengt regulert næring og er omfattet av en rekke regelverk. Compliance-arbeidet i fornybarnæringen handler om å etterleve en rekke regelverk innenfor områder som for eksempel fysisk krafthandel, finansiell krafthandel, kraftproduksjon, bærekraft eller nettvirksomhet. 

Hva er compliance

Compliance oversettes ofte med «etterlevelse av», «i samsvar med» eller «i overenstemmelse med». Compliance-arbeidet handler altså om etterlevelse av regelverk, lover og standarder, men det handler også om risikohåndtering, sørge for tilstrekkelig dokumentasjon og etterrettelighet.

 

Energi Norge ser at compliance-arbeidet blir viktigere og viktigere for medlemsselskapene. Vi ønsker derfor å etablere et medlemsnettverk med compliance-eksperter som skal drive med kunnskapsutveksling og nettverksbygging og identifisering av næringspolitiske problemstillinger og kursbehov innenfor innenfor compliance-feltet. Nettverket skal bidra til at næringen har god kunnskap om endringer i relevante regelverk og nye krav til næringen – både på et nasjonalt og europeisk nivå.

Nettverket vil møtes til et fysisk møte én gang i året, men vil også kunne møtes oftere på videomøter. Energi Norge tar sikte på at nettverket kommer i gang vinteren 2023.

Vil du bli med i Compliance-nettverket? Ta kontakt med Tuva Kvåle i Energi Norge.