Regjeringen gjenåpner for vindkraft på land

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

 Terje Aasland. Foto

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) kunngjorde i dag at han vil be Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjenoppta konsesjonsbehandling av vindkraftprosjekter. Foto: Iselin E. Rønningsbakk/Energi Norge.

Regjeringen gjenåpner for konsesjonsbehandling av vindkraftverk, etter tre års full stopp. Vindkraft vil spille en viktig rolle i energiomstillingen og for å dempe strømprisene. Nye anlegg bør kunne bygges der det er miljømessig forsvarlig og har lokal støtte, mener Energi Norge.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) kunngjorde i dag at han vil be Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjenoppta konsesjonsbehandling av vindkraftprosjekter. Alle slike søknader har ligget i bero siden 1. april 2019, da NVE leverte sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft.

– Det er bra at regjeringen åpner opp for en varsom utbygging av vindkraft, der det er miljømessig forsvarlig og har lokal støtte. Alle analyser tyder på at strømforbruk til klimatiltak og ny industri vil øke i årene som kommer. Uten tilgang på ny produksjon, vil vi gjøre oss mer avhengige av import og varig høye strømpriser, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Han mener både utbyggere og myndigheter har lært mye av vindkraftdebatten de siste årene og vil ta hensyn til dette i utviklingen og konsesjonsbehandlingen av nye prosjekter. I tillegg har NVE og Miljødirektoratet oppdatert sitt kunnskapsgrunnlag om miljøvirkninger av vindkraft.

– Stortinget har bestemt at vertskommunene skal få større makt over utbyggingene og større inntekter fra kraftverkene. I stedet for å diskutere for eller mot vindkraft, bør vi nå diskutere hvor og hvordan det er akseptabelt å bygge ut, på samme måte som vi gjør med motorveier og hyttefelt, sier Kroepelien.

Landbasert vindkraft er den rimeligste energikilden Norge har mulighet til å bygge ut, også sammenliknet med stor og liten vannkraft. Kostnadene er ventet å falle ytterligere frem mot 2030, ifølge beregninger fra NVE.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: