Viktig avklaring om kraftskatt, men løser ingen problemer

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Embretsfoss IV kraftstasjon sett fra lufta

Embretsfoss IV kraftstasjon. Foto: Glitre Energi

Regjeringen kom i dag med nye avklaringer om skattleggingen av fornybarnæringen: Høyprisavgiften blir mindre skadelig, men pakken svekker likevel energiomstillingen vesentlig.

– Det er bra at regjeringen tar inn over seg hvor skadelig deres første skattepakke var, og med det gjør endringer. Men forslaget er fremdeles svært inngripende og uheldig innrettet. Vi har god skikk i Norge for å utrede slike store politiske vedtak. I dette tilfellet er det snekret sammen i all hast og så justert underveis i debatten.

Det sier Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge.

Både innretningen av høyprisavgiften og den økte grunnrenteskatten som er foreslått innført med tilbakevirkende kraft har en negativ virkning på investeringer i fornybar energi. Men med endringen fra å regne innslagspunktet på høyprisbidraget fra timebasis til månedsbasis, vil forslaget i noe mindre grad hindre nye investeringer. I tillegg legger regjeringen nå til grunn at høyprisavgiften skal avvikles innen utgangen av 2024.

– En klarere avslutning av skatten i 2024 og endring til månedssnitt begrenser skaden på næringen. Det bør likevel heller regnes på årssnitt enn månedssnitt, da månedssnitt kan påvirke vanndisponeringen. Vi stiller oss fremdeles undrende til at regjeringen ønsker å skatte fornybar kraft hardere enn petroleum, og samtidig inndra flere titalls milliarder kroner fra kommune til stat, sier Kroepelien.

Fremdeles overføring fra kommuner til staten

Selv om høyprisavgiften endres, innebærer forslaget fremdeles i praksis en overføring av 50 milliarder kroner fra eierkommuner til staten.

– Vi mener fremdeles at Stortinget må ta ansvar og sørge for at dette utredes skikkelig. Her er det såpass mange dramatiske virkninger politikerne ikke har tatt høyde for i det hele tatt. Vi vil nå gjennomgå behovet for andre endringer, blant annet forholdet til prissikring, som egentlig regjeringen skulle ha gjennomført. Slike endringer må behandles grundig, ikke vedtas i all hast for å sikre kortsiktig inndekning i budsjettet, sier Kroepelien.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: