Derfor innføres det ny nettleie

Fra og med 1. juli 2022 innføres ny prismodell for nettleie i Norge. Formålet er å få jevnet ut forbruket gjennom døgnet, slik at forbrukstoppene blir lavere, og vi får utnyttet strømnettet bedre.

Ved å utnytte det nettet som allerede er bygd kan vi spare store kostnader og dermed holde nettleien lavest mulig for deg som forbruker. 

Det kan sammenliknes med veibygging. Det er dumt å bygge ut firefelts motorvei for å ta unna noen timer med rushtrafikk, hvis vi kan fordele trafikken på flere av døgnets timer. Slik må vi tenke med strømnettet også, når vi skal bruke stadig mer strøm til både klimatiltak og nye industribedrifter. 

Strømnettet er et stort spleiselag som i sin helhet betales av brukerne gjennom nettleien. Ved å utnytte kapasiteten bedre, kan vi holde kostnadene i nettet lavest mulig. Nå innføres en ny prismodell for nettleie som gjør det lønnsomt for deg å bruke strømmen smartere.