Vindmøller og en vei på fjellet. Foto Foto: Foto: Ole Martin Wold / Fosen vind

Vindkraft på land

Vindkraft er en del av løsningen for å dekke samfunnets fremtidige kraftbehov. Det krever forutsigbare, stabile konsesjonsprosesser.

Dette bør du vite om vindkraft i Norge

Norge har svært gode vindkraftressurser.

Vindkraft

Fremtidens høyproduktive lavutslippssamfunn krever elektrifisering. Vindkraft på land er viktig for å dekke det økende strømbehovet.

Aktuelle dokumenter

 1. Analyser av konsekvensene ved innføring av grunnrentebeskatning for landbasert vindkraft

  Vindkraftnæringen vil gjerne legge igjen mer penger nasjonalt og lokalt. Økt skattelegging av av eksisterende vindkraftverk gir sterkt redusert lønnsomhet og konkursfare.

 2. Rapport: Utvikling av modell for verdideling for vindkraft-skatt og avgift

  KMPG har på oppdrag fra Energi Norge og Norwea utarbeidet en modell for hvordan verdideling fra vindkraft kan utformes. (2020)

 3. Veileder: Utbygging av vindkraft

  Rettslige rammer for ytelser til vertskommuner ved prosjektering, utbygging og drift av vindparker. (2013)

 4. Vindkraft

  Vindkraft er en del av løsningen for å dekke samfunnets fremtidige kraftbehov. Det krever forutsigbare, stabile konsesjonsprosesser.

 5. Vindkraft i Norge - God praksis i miljøhåndtering

  Rapporten viser hvordan vindkraft på land kan bygges og driftes på en måte som gjør at naturen blir tatt bedre vare på.

Les våre høringsuttalelser om vindkraft på land

 1. Høringssvar: Nasjonal ramme for vindkraft på land

  Les Energi Norges høringssvar til Olje- og energidepartementet om Norges vassdrags- og energidirektorat sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land (oktober 2019).

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: