Energi Norge

Innhold

Våre ansatte

Ansatte
44 ansatte funnet med valgt filtrering.

Brynhild Totland

Kompetanserådgiver

Jobber med: Ansvar for kompetansepolitikk mot alle relevante utdanninger for kraftnæringen, med fokus på fagutdanning og forskningsbasert utdanning. Ansvar for å skape møteplasser mellom utdanning, forskning og næringsliv, samt inspirere ung til å velge en utdanning innen fornybar energi og smarte nett.

Jobber med: Leder datterselskapet Energi Norge AS hvor kompetanseheving og Forskning og utvikling (FoU) for energibransjen er kjerneområder. Leder Energi Norges næringspolitiske avdeling for Nett.

Knut Kroepelien

Direktør marked og kunder

Jobber med: Leder Energi Norges næringspolitiske avdeling marked og kunder.

Les mer

Ståle Borgersen

Direktør arbeidsliv

Jobber med: Ståle er forhandlingsleder ved tarifforhandlinger med EL og IT Forbundet om Energioverenskomsten. Han gir råd i arbeidsgiverspørsmål og er kontaktperson for medlemskap.

Les mer

Eivind Hodne Steen

Head of European Office

Jobber med: I permisjon. Energipolitikk rettet mot EU og Eurelectric.