Innhold

Vi er her for deg:

Ansatte
49 ansatte funnet med valgt filtrering.

Einar Jones-Kobro

Rådgiver

Jobber med: Leder Energi Norges avdeling for marked, elektrifisering og kunder.

Les mer

Christina Søgård

Kommunikasjonsdirektør

Jobber med: Leder Energi Norges avdeling for kommunikasjon, omdømme og samfunnskontakt.

Les mer

Kristin Reitan

HMS-rådgiver

Jobber med: Ansvar for rådgivning for Helse miljø- og sikkerhet (HMS) og Inkluderende arbeidsliv (IA) for kraftnæringen.

Martin Hviid Nielsen

Rådgiver

Jobber med: Ansvarlig for forsknings- og utviklingsprosjekter, publikasjoner og arrangement innen digitalisering.

Aslak Øverås

Informasjonssjef

Jobber med: Pressekontakt, digitale kanaler, omdømme, kommunikasjonsstøtte til medlemmer. ager den ukentlige podkasten Fornybaren sammen med Bendik Solum Whist.

Thor Egil Johansen

Rådgiver

Jobber med: Ansvarlig for temadager, konferanser, prosjekter og publikasjoner innenfor elsikkerhet, DLE, HMS, og entreprenør samt elektrofagmessen Eliaden.

Trond Svartsund

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: Næringspolitiske saker innen fagfeltet strømnett som nettregulering, økonomisk regulering, inntekstrammer, tariffering og anleggsbidrag.

Per Arne Vada

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: Næringspolitiske saker innen fagfeltet nett og kraftsystem som engrosmarkeder og markedsdesign, elektrifisering og IKT-sikkerhet

Vivi Mathiesen

Næringspolitisk rådgiver