Vi er her for deg:

Ansatte
51 ansatte funnet med valgt filtrering.

Kristian Blindheim

Fagsjef energiomstilling

Jobber med: Prosjektleder for oppfølging av Energi Norges visjon om Norge som det første fornybare og fullelektriske samfunnet. Han er blant annet ansvarlig for Fornybarometeret.

Les mer

Ingvar Solberg

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: Næringspolitiske saker innen fagfeltet skatt og økonomi samt konsesjonsbaserte ordninger.

Profilbilde av

Kristin Rasdal

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: Næringspolitisk ansvar for engrosmarkedsdesign (day-ahead-markedet, intradagmarkedet og balansemarkedene).

Les mer

Profilbilde Niklas Kalvø Tessem.

Niklas Kalvø Tessem

Leder Energi Norges Brusselkontor

Jobber med: Drifter Brusselkontoret. Følger den politiske utviklingen i EU-systemet tett og koordinerer Energi Norges posisjoner opp mot europeiske beslutningstakere, Eurelectric og Nordenergi.

Les mer

Profilbilde Jon Evang.

Jobber med: Ansvarlig for Energi Norges arbeid med havvind.

Les mer

Nina Helene von Hirsch

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: Nina jobber med norsk klimapolitikk og klimapolitiske virkemidler. Juridisk koordinator for rammeavtalen med advokatfirmaene Haavind og Wikborg Rein. Administrerer Jussforum.

Les mer

Profilbilde av

Tuva Kvåle

Kompetanserådgiver

Jobber med: Ansvarlig for temadager, kurs og konferanser knyttet til strømmarkedet.

Les mer

Ulf Møller

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: Næringspolitiske saker innen fagområdet strømmarked som sluttbrukermarkedet, strømsalg, krafthandel. Jobber også med entreprenørbedrifter, infrastruktur, rettigheter i grunn og luftfartshindre. Er ansvarlig for fellesføringsavtalene mellom Energi Norge og Telenor.

Les mer

Sissel J. Baastrup

Prosjektleder

Jobber med: Sissel administrerer elektroinstallatørprøven, har ansvar for praktiske detaljer for kurs og konferanser. Prosjektleder for DLE-konferansen og Fjernvarmedagene.

Les mer

Jon Erling Fonneløp

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: Jon Erling jobber med energibruk, energisystemintegrasjon og samspill mellom energibærerne kraft og varme.

Les mer