Energi Norge

Innhold

Våre ansatte

Ansatte
44 ansatte funnet med valgt filtrering.

Andrea Torjussen

Head of European Office

Jobber med: Energipolitikk rettet mot EU og Eurelectric.

Lars Ragnar Solberg

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: Ansvarlig for temadager, konferanser, prosjekter og publikasjoner innenfor strømmarked, strømnett og skatt og økonomi.

Anders Sivertsgård

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: Næringspolitiske saker innen fagfeltet kraftsystem som systemansvar, systemtjenester, forsyningssikkerhet, systemutvikling, engrosmarked, europeisk- integrasjon og utenlandshandel.

Trond Svartsund

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: Næringspolitiske saker innen fagfeltet strømnett som nettregulering, økonomisk regulering, inntekstrammer, tariffering og anleggsbidrag.

Magne Fauli

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: Næringspolitiske saker innen fagfeltet fornybar produksjon som vann og vind.