Energi Norge

Innhold

Våre ansatte

Ansatte
52 ansatte funnet med valgt filtrering.

Birgitte Jourdan-Andersen

Advokat

Jobber med: Gir rettslige og politiske råd om EUs energi og klimalovgivning, samt ansvarlig for den finansielle reguleringen av kraftmarkedet.

Kristian Dahl Larsen

Praktikant

Jobber med: Kommunikasjon og støtte for energipolitikk rettet mot EU/EØS og Eurelectric.

Liv Ringheim

Praktikant

Jobber med: Prosjektmedarbeider på «Fornybar og fullelektrisk

Anders Sivertsgård

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: Næringspolitiske saker innen fagfeltet kraftsystem som systemansvar, systemtjenester, forsyningssikkerhet, systemutvikling, engrosmarked, europeisk- integrasjon og utenlandshandel.

Eivind Hodne Steen

Head of European Office

Jobber med: Energipolitikk rettet mot EU og Eurelectric.