Vi er her for deg:

Ansatte
45 ansatte funnet med valgt filtrering.

Kristian Dahl Larsen

Rådgiver

Jobber med: Kristian jobber som rådgiver ved Energi Norges brusselkontor i Belgia med oppfølging og overvåking av EUs grønne giv (Green Deal) og aktuelle rettsakter. Arbeidet inkluderer å fremme tettere nordisk samarbeid i energiorganisasjonen Nordenergi og den europeiske bransjeorganisasjonen Eurelectric. Han har også ansvaret for brusselkontors nyhetsbrev “Energinytt fra Brussel”.

Les mer

Lars Ragnar Solberg

Prosjektleder finans

Jobber med: Rammevilkårene for opprinnelsesgarantiordningen, elsertifikatordningen, finansiell krafthandel og andre finansielle markedstjenester. Jobber også en del med sluttbrukermarkedet og NHO-prosjektet Grønne, elektriske verdikjeder.

Les mer

Nina von Hirsch

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: Nina jobber med norsk klimapolitikk og klimapolitiske virkemidler. Juridisk koordinator for rammeavtalen med advokatfirmaene Haavind og Wikborg Rein. Administrerer Jussforum.

Les mer

Ulf Møller

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: Næringspolitiske saker innen fagområdet strømmarked som sluttbrukermarkedet, strømsalg, krafthandel. Jobber også med entreprenørbedrifter, infrastruktur, rettigheter i grunn og luftfartshindre. Er ansvarlig for fellesføringsavtalene mellom Energi Norge og Telenor.

Les mer

Jon Erling Fonneløp

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: Jon Erling jobber med energibruk, energisystemintegrasjon og samspill mellom energibærerne kraft og varme. Han har hovedansvar for Energi Norges fjernvarmemedlemmer og koordinerer aktiviteter innen solenergi og hydrogen. Sitter i Standard Norges komite for bygningers energiytelse – NS/K034.

Les mer

Line Halsvik Qvale

Direktør Virksomhetsstyring

Jobber med: Leder for Kompetanse og administrasjonsavdelingen.

Les mer

Martin Ødegaard

Digital kommunikasjonsrådgiver

Jobber med: Ansvarlig for sosiale medier i Energi Norge. Jobber også med nettsider og kampanjeoppfølging

Per Arne Vada

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: næringspolitisk ansvar for markedsdesign og engrosmarked, beste praksis for nettilknytning og IKT-sikkerhet. Administrerer Energi Norges fagforum for markedsdesign og fagforum for IKT-sikkerhet.

Les mer

Magne Fauli

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: Næringspolitiske saker innen fagfeltet fornybar produksjon som vann og vind.

Robin Sharma

Senior Controller

Jobber med: Økonomistyring som rapportering, budsjettering og prognostisering. Medlemskontingent og Energioppgaver.