Energi Norge

Innhold

Våre ansatte

Ansatte
48 ansatte funnet med valgt filtrering.

Magne Fauli

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: Næringspolitiske saker innen fagfeltet fornybar produksjon som vann og vind.

Bendik Solum Whist

Myndighetskontakt

Jobber med: Ansvarlig for kontakt med myndigheter og politikere, samt dialog og samarbeid med andre samfunnsaktører som miljøbevegelsen, fagbevegelsen, NGOer mv.

Trond Svartsund

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: Næringspolitiske saker innen fagfeltet strømnett som nettregulering, økonomisk regulering, inntekstrammer, tariffering og anleggsbidrag.

Sezer Subasi

Rådgiver

Geir Taugbøl

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: Næringspolitiske saker innen fagfeltet vassdragsmiljø og vannressurser.