Innhold

Vi er her for deg:

Ansatte
50 ansatte funnet med valgt filtrering.

Line Halsvik Qvale

Direktør Virksomhetsstyring

Jobber med: Leder for Kompetanse og administrasjonsavdelingen.

Les mer

Jon Erling Fonneløp

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: Jon Erling jobber med energibruk, energisystemintegrasjon og samspill mellom energibærerne kraft og varme. Han har hovedansvar for Energi Norges fjernvarmemedlemmer og koordinerer aktiviteter innen solenergi og hydrogen. Sitter i Standard Norges komite for bygningers energiytelse – NS/K034.

Les mer

Per Arne Vada

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: næringspolitisk ansvar for markedsdesign og engrosmarked, beste praksis for nettilknytning og IKT-sikkerhet. Administrerer Energi Norges fagforum for markedsdesign og fagforum for IKT-sikkerhet.

Les mer

Robin Sharma

Senior Controller

Jobber med: Økonomistyring som rapportering, budsjettering og prognostisering. Medlemskontingent og Energioppgaver.

Magne Fauli

I permisjon

Jobber med: Næringspolitiske saker innen fagfeltet fornybar produksjon som vann og vind.

Sigrid Langholm Larsen

Praktikant

Solgun Furnes

Rådgiver

Jobber med: Solgun jobber med næringspolitiske saker innen vindkraft til lands og til havs og koordinerer dette arbeidet. Hun har ansvar for Fagforum Vindkraft og Fagforum Havvind. Hun sitter i styret for Vindforsk siden 2009. Hun er involvert i flere forskningsprosjekter, blant annet forskningsprogrammet NorthWind. Hun er ansvarlig for prosjektet Sumvirkninger av miljørestriksjoner, og deltar i flere IKT-sikkerhetsrelaterte prosjekter. Solgun har også ansvaret for PTK (Produskjonsteknisk konferanse) siden 2019. Hun har videre en kursportefølje innen ny fornybar energi og administrative fag, blant annet IKT-sikkerhet og ansvaret for Inn-i kurspakken. Solgun er også nestleder i Kraftkvinnene.

Les mer

Vegard Pettersen

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: Næringspolitiske saker innen fagfeltet vassdragsmiljø og vannressurser.

Eivind Heløe

Direktør

Jobber med: Leder Energi Norges avdeling Fornybar og miljø.

Les mer

Anne Marit Håstein Ruud

Rådgiver

Jobber med: Anne Marit er ansvarlig for en portefølje av kurs og temadager innen hydrologi, vassdragsteknikk og damsikkerhet. Kursene damsikkerhet I og III er en del av hennes portefølje.

Les mer